Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
12.5.2021
Čas
10:00 – 12:00

Webinár: Zákon o Pláne obnovy

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (Plán obnovy) predstavuje samostatný a nový zdroj financovania projektov a reforiem, s ktorým SR nemá doteraz žiadne skúsenosti. Práve preto bolo na realizáciu uvedeného mechanizmu nutné prijať osobitný právny predpis.

Cena s DPH
69,90 €
Cena s DPH
69,90 €

O webinári

Zmyslom webinára je priblíženie tejto právnej úpravy prijatej účelovo na realizáciu Plánu obnovy.
Vo štvrtok, 12. mája 2022 si povieme viac o právach a povinnostiach zúčastnených subjektov pri čerpaní financií z Plánu obnovy, najmä z pohľadu žiadateľov a prijímateľov.

Webinár je teda určený predovšetkým potenciálnym žiadateľom a prijímateľom prostriedkov z Plánu obnovyzamestnancom miest, obcí, VÚC, ktoré sa môžu zúčastniť výkonu mechanizmu.

Hlavné témy

1) Opis základnej systematiky zákona o Pláne obnovy
2) Identifikácia subjektov zúčastnených na vykonávaní mechanizmu Plánu obnovy
3) Priblíženie procesov súvisiacich s čerpaním prostriedkov
4) Oprávnenia žiadateľov/prijímateľov
5) Kontrola prijímateľov
6) Súvisiace predpisy a vzťahy
7) Otázky a diskusia

Lektor

JUDr. Milan Žoldošsenior advokát v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala, s.r.o. Od roku 2002 sa venuje problematike poskytovaniu pomoci z fondov EÚ, v minulosti pracoval na Ministerstve financií SR ako právnik a certifikátor. Právne služby v danej oblasti poskytoval ako štátnym orgánom a iným verejným orgánom tak aj súkromnému sektoru. Špecializuje sa na oblasť pomoci a podpory z fondov EÚ a verejné obstarávanie. 

Cena kurzu

Cena s DPH
69,90 €

Ďalšie webináre