Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
záznam
Čas
9:00 – 14:00

Novela zákona o verejnom obstarávaní (2022)

Novela zákona o verejnom obstarávaní platí od 31. 3. 2022. Okrem iného by mala zjednodušovať pravidlá pre nakupovanie za verejné peniaze tak, aby neboli ohrozené práva podnikateľov.

Cena s DPH
79,90 €
Cena s DPH
79,90 €

O webinári

Dôležité je tiež spomenúť, že pravidlá verejného obstarávania sa menia pre všetky súťaže, nielen tie eurofondové. V prípade, že novelu nemáte ešte naštudovanú, práve teraz je na to najvyšší čas. Zistite aké zmeny prináša novela a na čo všetko sa treba pripraviť. Už v utorok 22. februára 2022 vám na webinári odhalíme nielen samotné novinky, ale upozorníme vás aj na súvislosti, ktoré tieto zmeny so sebou prinášajú.

Hlavné témy

Zmena limitov
– Aký vplyv má zmena limitov na všetky informačné povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu k zmeneným limitom? (novela nemá účinnosť od začiatku roka)
– Aký vplyv má zrušenie EKS na počítanie limitov v rámci roka 2022?

Zákazky s nízkou hodnotou
– Kedy musí, kedy môže a kedy nemusí verejný obstarávateľ využiť Elektronickú platformu pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou?

Podlimitné zákazky (len cez elektronickú platformu)
– Ako bude vyzerať obchodovanie na Elektronickej platforme, čo môžu uchádzači rozporovať v rámci Elektronickej platformy?
– Zmeny a novinky pri podávaní a vybavovaní žiadostí o nápravu

Nadlimitné zákazky
– Zmeny v spôsobe vyhodnotenia ponúk, (super) reverzné verejné obstarávanie, povinné kvóty pre zelené zákazky, (ne)zrušenie Rady UVO a revízne postupy vo verejnom obstarávaní

Lektor

JUDr. Juraj Tkáč PhD. – Predseda Únie profesionálov verejného obstarávania. Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
79,90 €

Ďalšie webináre