Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
záznam
Čas
120 min.

Ako sa vyhnúť chybám v eurofondovom projekte?

Tento webinár sa už uskutočnil. Radi vám však poskytneme kompletný videozáznam, ktorý si môžete zakúpiť na tomto mieste.

Cena s DPH
49 €
Cena s DPH
49 €

O webinári

Pre chyby v projektoch musia žiadatelia často vracať peniaze, na ktoré by inak mali v rámci rozpočtu nárok. Ako sa však vyhnúť neoprávneným výdavkom?

Na webinári vám ukážeme praktické príklady z praxe. Zameriame sa predovšetkým na najčastejšie chyby a ich riešenie. Povieme si, ako sa chybám vyvarovať, aby celá realizácia projektu prebehla v poriadku. Odprezentujeme vám odporúčania v zmenových konaniach, rozpočtových položkách, dodržanie merateľných ukazovateľov, plnenie podmienok zmluvy o NFP, dodávateľské zmluvy, ich úskalia a ďalšie tipy v rámci implementácie projektu.

Hlavné témy

1) Najčastejšie chyby v eurofondových projektoch
2) Ako sa vyhnúť chybám a neoprávneným výdavkom?
3) Príklady z praxe

Lektor

Katarína MasnáKatka pracuje v oblasti projektového riadenia viac ako 10 rokov. Počas svojej praxe realizovala projekty financované z EÚ fondov v oblasti zdravotníctva, školstva, stavebníctva ale aj v oblasti zefektívnenia financovaní samospráv. Ovláda prácu s ITMS a jej silnou stránkou je účtovníctvo a finančná stránka projektov (vykazovanie, žiadosti o platbu, monitorovacie správy, zmenové konania).

Lenka Škodová – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedmostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Cena kurzu

Cena s DPH
49 €

Ďalšie webináre