Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
archív
Čas
120 min.

Úspešné ukončenie realizácie projektu v praxi

Realizujete projekt financovaný z eurofondov alebo iných grantových zdrojov? Či ste projektový manažér alebo zástupca príjemcu, počas tohto webinára získate užitočné vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré vám pomôžu ukončiť projekt a prejsť do obdobia udržateľnosti. Podujatie sa uskutoční 6. júna 2023.

Cena s DPH
49,90 €
Cena s DPH
49,90 €

O webinári

Predstavíme si konkrétne kroky potrebné pre fyzické ukončenie projektu pri realizácií stavby, obstarávaní technológie či strojov alebo ukončenie projektu z hľadiska miezd.

Ukončenie realizácie projektu je kritickou fázou, ktorá zahŕňa fyzické a finančné ukončenie projektu. Spoločne si ukážeme administratívnu finalizáciu v systéme ITMS 2014+ a tiež v účtovníctve. Prevedieme vás podaním záverečnej žiadosti o platbu a tiež záverečnej monitorovacej správy. Všetky potrebné informácie súvisiace s finálnou fázou projektu sa dozviete na našom webinári.

Hlavné témy

1) Povinnosti prijímateľa pri ukončení realizácie projektu

2) Záverečná žiadosť o platbu a monitorovacia správa, hlásenie o ukončení

3) Ukončenie projektu v ITMS

4) Naše skúsenosti a príklady z praxe

5) Otázky a odpovede

Lektori


Katarína Masná
– Katka pracuje v oblasti projektového riadenia viac ako 10 rokov. Počas svojej praxe realizovala projekty financované z EÚ fondov v oblasti zdravotníctva, školstva, stavebníctva ale aj v oblasti zefektívnenia financovaní samospráv. Ovláda prácu s ITMS2014+ a jej silnou stránkou je účtovníctvo a finančný aspekt projektov (vykazovanie, žiadosti o platbu, monitorovacie správy, zmenové konania).

Lenka Škodová – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedmostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Cena kurzu

Cena s DPH
49,90 €

Ďalšie webináre