Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
240 min.

Aktualizovaná Jednotná príručka pre verejné obstarávanie v eurofondoch

Od apríla 2023 platí aktualizovaná Jednotná príručka verejného obstarávania pre projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ. Nová aktualizácia Jednotnej príručky sa môže vzťahovať už aj na pravidlá verejného obstarávania pre nové programové obdobie.

Webinár sa už uskutočnil. Naďalej je však možné zakúpiť si kompletný videozáznam.

Cena s DPH
79,90 €
Cena s DPH
79,90 €

O webinári

Aktualizovaná jednotná príručka zakotvuje novinky v oblasti možností počítania predpokladanej hodnoty zákazky. Upravuje nové pravidlá pre overenie hospodárnosti zmlúv, ktoré sú výnimkami z pohľadu verejného obstarávania a prináša nový model zakotvenia odkladacej podmienky účinnosti zmluvy z dôvodu kontroly VO.

Príručka tiež určuje nové povinnosti verejných obstarávateľov vo vzťahu k overovaniu protiruských sankcií a prináša odbremenenie voči administratíve konfliktu záujmov. Novinkou je model možnosti dodatkovania eurofondových projektov z dôvodu inflácie.

Novinky aktualizovanej Jednotnej príručky vám vysvetlíme na webinári, už v utorok 16. mája 2023. VIDEOZÁZNAM z webinára bude zaslaný všetkým zaregistrovaným účastníkom.

Hlavné témy

1) Nové možnosti určenia predpokladanej hodnoty zákazky

2) Výnimky z verejného obstarávania

3) Zjednodušený postup zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou

4) Aktualizácia pravidiel zadávanie zákaziek podľa § 8

5) Zmena zmluvy z titulu nepredvídateľných okolností

6) Medzinárodné sankcie v podmienkach VO a obstarávania

Lektori


JUDr. Juraj Tkáč PhD.
 – Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
79,90 €

Ďalšie webináre