Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
záznam
Čas
120 min.
projektové riadenie verejné obstarávanie

Projektové riadenie v eurofondoch

Radi by ste využili granty a dotácie pre financovanie vašich projektov, ale neviete sa zorientovať v spleti informácií?

Cena s DPH
59 €
Cena s DPH
59 €

O webinári

Spolu s kolegami z Grantexpert a Centire máme za sebou mnoho skúseností s riadením rôznych projektov. Aj takých, ktoré boli financované zo zdrojov EÚ ale aj takých, ktoré boli financované z iných zdrojov. Často vedieme medzi sebou debaty o tom, že pozícia projektového manažéra v EÚ projektoch bola degradovaná na administratívneho štatistu. Je to však naozaj tak?

O rozdieloch medzi štandardným a eurofondovým projektom, ale aj ďalších zaujímavých otázkach spojených s projektovým riadením vám povieme viac na webinári v utorok, 19. 7. 2022. Ukážeme vám tiež čo znamená riadiť projekt financovaný z externých zdrojov. Webinár je vhodný aj pre ľudí, ktorí ešte nemajú s riadením projektov žiadne skúsenosti.

Hlavné témy

1) Základné projektové pojmy
2) Životný cyklus projektov ako ho (ne)poznáme
3) Rozdiely medzi štandardným projektom a EÚ projektom v jednotlivých fázach projektu
4) Vybrané nástroje projektového riadenia
5) Odporúčania pre projektové riadenie

Lektor

Viera HolešováViera participuje na vzdelávacích a výskumných projektoch zameraných na oblasti systémových zmien a inovácií v rámci medzinárodných, alebo národných projektov. Aktívne riadila a pracovala na projektoch z oblasti vzdelávania kultúrnych manažérov, mapovania kreatívnych odvetví, duálneho vzdelávania, inovovania študijných programov, ako aj metodiky merania intelektuálneho kapitálu. Pri projektoch sa sústreďuje na hľadanie efektívnych riešení, hodnotový prínos a zmysluplnosť zmien.

Lenka Chovancová Ťupeková – Lenka je certifikovaná projektová manažérka IPMA-B a ITIL s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v projektovom riadení a odvetví biznis poradenstva. Počas svojej praxe úspešne realizovala projekty financované z EÚ fondov ale aj projekty fúzií a akvizícií v telekomunikačnom a stavebnom biznise, projekty súkromného zdravotníckeho zariadenia alebo projekty zamerané na zefektívnenie verejnej správy. Ako projektová manažérka pôsobila v projektoch pre Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo vnútra SR. Viac ako tri štvrtiny realizovaných projektov bolo zo súkromného sektora. Pre malé a stredné firmy nastavila efektívne financovanie, kontroling alebo zavedenie používania nástrojov projektového riadenia. Primárne sa orientuje na riadenie rizík a ich minimalizáciu. Aktuálne realizuje projekt zameraný na spracovanie dát.

Cena kurzu

Cena s DPH
59 €

Ďalšie webináre