Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
100 min.

Praktické ukážky verejného obstarávania v ITMS

Tento webinár sa už uskutočnil. Radi vám však poskytneme kompletný videozáznam, ktorý si môžete zakúpiť na tomto mieste. Po uskutočnení objednávky vám videonahrávku a prezentáciu zašleme na váš mail.

Cena s DPH
49 €
Cena s DPH
49 €

O webinári

Informácie, ktoré sa na webinári dozviete sú dôležité k tomu, aby ste sa vyhli problémom pri podávaní žiadosti o NFP. Vďaka praktickým ukážkam zistíte ako nahrávať verejné obstarávanie do ITMS ex-post po podpise zmluvy. Priblížime vám aj dôležité informácie, ktoré obsahuje Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.

Webinár je vhodný aj pre ľudí, ktorí nemajú rozsiahlejšie skúsenosti s prácou v systéme ITMS. Z podujatia bude vytvorený kompletný videozáznam, ktorý zašleme všetkým účastníkom.

Hlavné témy

1) Nahrávanie VO v stave ex-post teda po podpise zmluvy o NFP
2) Spracovanie verejného obstarávania pri podávaní žiadosti o NFP
3) Praktická ukážka zmlúv a špecifiká eurofondových projektov
4) Jednotná príručka o verejnom obstarávaní – časť 3.6

Lektor

Katarína MasnáKatka pracuje v oblasti projektového riadenia viac ako 10 rokov. Počas svojej praxe realizovala projekty financované z EÚ fondov v oblasti zdravotníctva, školstva, stavebníctva ale aj v oblasti zefektívnenia financovaní samospráv. Ovláda prácu s ITMS2014+ a jej silnou stránkou je účtovníctvo a finančný aspekt projektov (vykazovanie, žiadosti o platbu, monitorovacie správy, zmenové konania).

Lenka Škodová – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedmostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Cena kurzu

Cena s DPH
49 €

Ďalšie webináre