Dotácie pre školy

„…niske dane, vysoke viplaty, vysoke dochodki, nulovy deficent statu… “ (facebook-ová perla). Krásna predstava, ale s takouto gramatikou lepšiu budúcnosť nevybudujeme. Získajte podporu na školy a vzdelávanie. Od jaslí po univerzity.

Vzdelávanie a jeho podpora

Ako škola máte nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti. Vzdelávate, vychovávate, rozvíjate, kultivujete či skúmate.

Vďaka grantom môžete učiť v krajších učebniach, nakúpiť moderné pomôcky, vzdelávať sa, inovovať a experimentovať. Objavte s nami nekonečné more možností financovania pre školy – od materských škôl až po univerzity. Našim spoločným cieľom je predsa kvalitnejšie školstvo.

Našou snahou je vám pomôcť pripravovať úspešné projekty, hľadať dodatočné financovanie pre vaše projekty – aby ste sa vy mohli venovať vzdelávaniu, poznávaniu, spolupráci a výskumu.

Zmeňte nápad na rozvoj vašej školy na realitu. Už o pár dní pre vás otvárame workshop Od nápadu k projektu. Takisto si môžete vyberať z ponuky služieb šitým vám na mieru.

Z dotácií môžete podporiť nasledujúce oblasti

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Výstavba a rozširovanie škôlok, investície do jazykových učební, odborných učební a knižníc na základných školách, investície do stredných odborných škôl, zvýšenie gramotnosti zamestnateľnosti Rómov…

VÝSKUM A VÝVOJ

Podpora popularizácie výskumu a vývoja, podpora programov výskumu a vývoja so zapojením vysokých škôl, konsolidácia a optimalizácia výskumných, vzdelávacích a inovačných kapacít výskumných inštitúcií…

ANALÝZY, PLÁNY, STRATÉGIE

Spoločné cezhraničné plánovanie stratégií vzdelávania, stratégie prepojenia vzdelávania s praxou a výskumom a vývojom, modernizácia vzdelávacích programov…

SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Podporované sú zariadenia pre deti za účelom zosúladenia rodinného a pracovného života (škôlky, jasle a pod.), opatrenia pre rodovú desegregáciu vo vzdelávaní, sociálne začlenenie marginalizovaných komunít…

KULTÚRA CESTOVNÝ RUCH A VOĽNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Univerzity sa môžu podieľať na rozvoji a zachovaní kultúrneho a prírodného dedičstva v cezhraničných programoch.

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY

Univerzity sa môžu podieľať na návrhu riešení, systémov či stratégií v oblasti zlepšenia cezhraničnej dopravy vrátane verejnej dopravy.

previous arrow
next arrow
Slider

Od nápadu k projektu

Máte inovatívny nápad a chcete ho preniesť do života? Ako štrukturovane pristupovať k tvorbe projektov s využitím praktickej logickej matice?

Náš workshop je to, čo hľadáte. Preveďte svoj nápad z myšlienky do úspešného a realizovateľného projektu, ktorý bude správne nastavený pre potreby vašej školy, či vzdelávacích činností a vďaka nemu získate ďalšie financovanie pre rozvoj poznania.

Na poldňovom workshope si vypracujete logickú maticu pre váš projektový zámer. Logická matica je technika, vďaka ktorej si zadefinujete ciele, výstupy, aktivity, podmienky či zdroje pre váš projekt. Vďaka nej si už budete vedieť ľahko vyplniť aj projektovú žiadosť pre financovanie z externých zdrojov.

Workshop je navyše doplnený o praktické rady tímu konzultantov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Pripravovali a realizovali desiatky interných projektov, ako i projekty pre klientov zo súkromnej i verejnej sféry

Workshop ,,Od nápadu k projektu“, mi poskytol nový pohľad na písanie grantových žiadostí. Vďaka profesionálnemu prístupu školiteľov som sa naučil nové techniky ako Matica logického rámca projektu a získal ďalšie tipy pre prípravu projektu.

Absolvovanie tohto workshopu mi pomohlo získať grant pre realizáciu môjho výskumu.
Oliver, doktorand


Kedy a kde?

Tešíme sa na vás 23. augusta 2019 na Záhradníckej 72 v Bratislave (v priestoroch spoločnosti Centire s.r.o.)
Workshop bude prebiehať od 9:00 do 12:00.

Za koľko?

Účasť na workshope stojí 49,- €

Podporte vzdelávanie s GrantExpert.sk

Naše služby šijeme na mieru vašim potrebám.

Chcete vedieť viac?

Spoznajte možnosti podpory
odovzdávania vedomostí.
My vám všetko vysvetlíme.

Máte nápad?

Zistite ako z neho spraviť projekt,
získajte rady a tipy ako ho posunúť
na vyššiu úroveň. Poradíme vám.

Napíšeme vám projekt?

Nechajte vypracovanie žiadosti o grant
na odborníka a ušetrený čas
a energiu vrhnite do výučby.