PROGRAM SLOVENSKO ŠKOLY
21.6.2023

Prvá dotácia z Programu Slovensko je spustená

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spustilo prvú výzvu z nových eurofondov. Je určená pre stredné školy v regiónoch, ktoré sú oprávnené čerpať financie z Fondu na spravodlivú transformáciu. Viac ako 46 miliónov eur z tejto výzvy bude investovaných do podpory odborného vzdelávania v hornej Nitre, Košickom a Banskobystrickom kraji.

Dotácia na modernizáciu stredných škôl

Výzva má za cieľ poskytnúť stredným odborným školám financie na nákup nového vybavenia, modernizáciu školských zariadení, aktualizáciu vzdelávacích programov a zlepšenie odborného rozvoja pedagogického personálu. Taktiež sa zohľadňuje zapojenie odborníkov do vyučovacieho procesu, s cieľom zvýšiť kvalitu a zaujímavosť stredného odborného vzdelávania.

Z celkovej alokácie vo výške 46,2 milióna eur je pre hornú Nitru vyčlenených 15 miliónov eur, pre Košický kraj takmer 12,8 milióna eur a pre Banskobystrický kraj viac ako 18,4 milióna eur. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt nesmie presiahnuť 4 milióny eur. Žiadatelia sa na projektoch musia podieľať spolufinancovaním vo výška minimálne 8 percent z celkových oprávnených výdavkov.

Ak bude prvá výzva z nových eurofondov úspešná, je možné zvýšiť jej financovanie prostredníctvom Fondu na spravodlivú transformáciu. Podporu môžu získať stredné odborné, priemyselné a zdravotnícke školy, ako aj obchodné akadémie. Oprávnenými žiadateľmi sú stredné odborné školy, samosprávne kraje, mimovládne organizácie či subjekty súkromného sektora ako zriaďovatelia stredných odborných škôl.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Fond na spravodlivú transformáciu

Fond na spravodlivú transformáciu okrem iného umožňuje školám realizovať komplexné projekty, vrátane rekonštrukcie priestorov, modernizácie vybavenia a aktualizácie vzdelávacích programov. Cieľom fondu s celkovou výškou 441 miliónov eur je pomáhať regiónom horná Nitra a vybraným okresom v Košickom a Banskobystrickom kraji, pri prechode k zelenšej ekonomike a riešení dôsledkov na sociálnej a environmentálnej úrovni.

Viac sa o Fonde dočítate v našom staršom článku.

Potrebujete pomôcť s projektom? Neváhajte sa na nás obrátiť.