PODNIKATELIA PROGRAM SLOVENSKO SAMOSPRÁVY
4.8.2022

Eurofondy pomôžu zmeniť posledný uhoľný región na Slovensku

Mestá a obce v regióne horná Nitra by mali nahradiť v roku 2023 vykurovanie uhlím obnoviteľnými zdrojmi a zemný plynom. Je to v súlade so záväzkom znižovať emisie skleníkových plynov a prechodom klimaticky neutrálne hospodárstvo. K tomu, aby táto transformácia prebehla spravodlivo a nemala negatívny sociálno-ekonomický dopad na obyvateľov, by mali dopomôcť eurofondy.

Fond pre spravodlivú transformáciu

Peniaze z EÚ pomôžu napríklad s rozvojom podnikateľských príležitostí, rekvalifikáciou zamestnancov, tvorbou pracovných miest či revitalizáciou znečistených území. Kľúčovým nástrojom zníženia ekonomických a sociálnych dôsledkov spomenutej zmeny má byť Mechanizmus spravodlivej transformácie. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo uskutočňoval spravodlivým spôsobom a aby sa pritom na nikoho nezabudlo. Poskytuje cielenú podporu v najviac zasiahnutých regiónoch, v ktorých má pomôcť mobilizovať okolo 55 miliárd EUR v rokoch 2021 – 2027.

Prvým pilierom mechanizmu je takzvaný Fond na spravodlivú transformáciu (FST). Celkový rozpočet fondu je 19,3 miliardy eur. Peniaze sa medzi členské štáty rozdelia podľa toho, ako sa transformácia dotkne ich regiónov. Slovensko by malo vďaka tomu získať 459 miliónov eur. Tieto financie by mali smerovať najmä do regiónu hornej Nitry, ktorá je posledným uhoľným regiónov na Slovensku a taktiež do niektorých okresov Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Prvá výzva z Programu Slovensko

Práve na podporu týchto regiónov je určená prvá výzva z Programu Slovensko. Je zameraná na podporu stredných škôl. Vďaka nej budú môcť zriaďovatelia získať financie modernizáciu škôl, nákup nového vybavenia, aktualizáciu vzdelávacích programov či skvalitnenie pedagogického personálu.

Viac informácií nájdete v našej databáze grantov.

Podpora podnikania aj rekvalifikácia zamestnancov na hornej Nitre

V činnostiach priamo súvisiacich s uhlím pracuje v súčasnosti približne 2500 ľudí na Slovensku. Týka sa to hlavne okresov Prievidza a Partizánske. Medzi plánované investície do týchto okresov patrí:

  • vytváranie nových pracovných miest
  • rekvalifikácia zamestnancov
  • podpora podnikania a rozvoj inovatívnych podnikov
  • opätovné využitie opustených priemyselných území a obnova pôdy
  • výstavba zariadení na výrobu obnoviteľných zdrojov a zeleného vodíka
  • zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov a bytových domov
  • zariadenia sociálnej starostlivosti
  • podpora celoživotného vzdelávania
horna nitra

O podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu je obrovský záujem. Do otvorenej nezáväznej výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ešte v roku 2021, sa prihlásilo takmer 350 projektov. Ďalšie projekty sú odvtedy v procese tvorby zámerov.

V novom programovom období 2021 – 2027 budú môcť podnikatelia z hornej Nitry žiadať o ďalšie prostriedky na rozvoj malých a stredných podnikov v rámci pripravovaného Programu Slovensko.