Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
záznam
Čas
240 min.

Nová jednotná príručka k verejnému obstarávaniu

Tento webinár sa už uskutočnil. Radi vám však poskytneme kompletný videozáznam, ktorý si môžete zakúpiť na tomto mieste.

Cena s DPH
79,90 €
Cena s DPH
79,90 €

O webinári

Veľká novela verejného obstarávania priniesla so sebou potrebu úpravy Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.

Zmeny v Jednotnej príručke sú účinné od 31.03.2022. Viete ako po novom zadávať „eurofondové“ zákazky tak, aby Vám nehrozila korekcia? Webinár sa neobmedzuje len na zmeny v Jednotnej príručke ale zameriava sa aj na súvisiace zmeny v rámci Veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní.

Hlavné témy

Zmeny v limitoch pre zákazky:
– nový spôsob stanovenia PHZ
– režim jednokolového verejného obstarávania
– PHZ a verejné obstarávanie v jednom

Zadávanie výnimiek z verejného obstarávania na eurofondové zákazky:
– dobrovoľná ex ante
– režim zmlúv kde intenzita pomoci nedosahuje 50 %
– osobitný režim zazmluvňovania nájomných zmlúv
– zmeny v inhouse zmluvách

Zákazka s nízkou hodnotou:
– zánik predkladania ponúk poštou/emailom
– čo sa považuje za dostatočnú náhradu za elektronickú platformu?
– ktoré zákazky s nízkou hodnotou sa musia/môžu zverejňovať po novom na stránke Partnerskej dohody?
– ktoré zákazky s nízkou hodnotou sa musia/môžu zverejňovať po novom vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie?
– zmeny v zákazke s nízkou hodnotou podľa veľkej novely
– zahraničný jazyk ponúk, čestné vyhlásenie na splnenie podmienok účasti pri zákazke s nízkou hodnotou

Zmeny v zákazkách s investičnou pomocou nad 50 %:
– jednotná príručka ide nad rámec veľkej novely a zakotvuje pravidlá aj pre iné ako nadlimitné stavebné zákazky
– náležitosti výzvy na predkladanie ponúk
– spôsob zverejňovania výzvy na predkladanie ponúk

Zmeny v bežnej dostupnosti:
– čo znamená nová definícia bežnej dostupnosti?
zánik EKS
zmeny v dynamickom nákupnom systéme
zákazky zadávané zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby

Zmeny v podmienkach účasti:
– nové znenie osobného postavenia zmena v povinnosti vyhodnocovať referencie nové možnosti vylúčenia

Všeobecné zmeny v zákazkách:
– nový spôsob otvárania ponúk novinky v spôsobe oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk
– rokovanie o znížení ceny po vyhlásení víťaza
– zákaz účasti verejných funkcionárov a ako sa táto skutočnosť preukazuje
– zákaz účasti ponúk/uchádzačov z tretích krajín a ako sa táto možnosť aplikuje

Lektor

JUDr. Juraj Tkáč PhD. – Predseda Únie profesionálov verejného obstarávania. Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
79,90 €

Ďalšie webináre