Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
240 min.

Verejné obstarávanie v eurofondoch 2 (pokročilí)

Tento webinár sa už uskutočnil. Radi vám však poskytneme kompletný videozáznam, ktorý si môžete zakúpiť na tomto mieste. Po uskutočnení objednávky vám videonahrávku a prezentáciu zašleme na váš mail.

Cena s DPH
95 €
Cena s DPH
95 €

O webinári

Absolventi kurzu sa naučia verejné obstarávanie pripraviť a vyhlásiť zákazku. Ukážeme si ako prebieha vysvetľovanie súťažných podkladov. Vedeli ste, že prostredníctvom otázok Vám môže záujemca zmeniť podmienky účasti, zmluvy alebo opis predmetu zákazky? Vysvetlíme si aj na čo si dať pozor, ako komunikovať so záujemcami a čo urobiť v prípade ak odpoveďami na otázky upravíte podmienky účasti.

Praktickými ukážkami si vysvetlíme kedy použiť elektronický kontraktačný systém a kedy vyhlásiť súťaž vo vestníku verejného obstarávania.

Súčasťou webinára bude praktická ukážka informačných systémov, bez ktorých nie je možné proces verejného obstarávania realizovať.

Hlavné témy

–        Príprava verejného obstarávania – zloženie tímu, opis predmetu zákazky, príprava zmluvy
–        Zákazky s nízkou hodnotou a výzva na predkladanie ponúk
–        Zákazky s nízkou hodnotou a elektronická platforma
–        Register hospodárskych subjektov
–        Informačné systémy vo verejnom obstarávaní
–        Vestník verejného obstarávania a elektronické nástroje (EVO, Josephine, ELENA, ERANET…)
–        Zverejňovanie výziev na predkladanie ponúk a Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
–        Dokumenty vo verejnom obstarávaní
–        Súťažné podklady a vysvetľovanie
–        Vyhodnotenie ponúk
–        Uzatvorenie zmluvy

Lektor

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M. – Odborník v oblasti verejného obstarávania, expert zadávania zákaziek realizovaných podľa zmluvných pravidiel FIDIC. Expert je tvorcom a prevádzkovateľom informačného systému na elektronickú komunikáciu podľa §20 zákona o verejnom obstarávaní ELENA.

Cena kurzu

Cena s DPH
95 €

Ďalšie webináre