Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
240 min.

Verejné obstarávanie v eurofondoch 1 (začiatočníci)

Tento webinár sa už uskutočnil. Radi vám však poskytneme kompletný videozáznam, ktorý si môžete zakúpiť na tomto mieste. Po uskutočnení objednávky vám videonahrávku a prezentáciu zašleme na váš mail.

Cena s DPH
95 €
Cena s DPH
95 €

O webinári

Súčasťou webinára sú praktické ukážky výzvy na predkladanie ponúk, súťažných podkladov a vzory komunikácie vo verejnom obstarávaní. Vysvetlíme si kde hľadať inšpiráciu pri príprave súťaže, vyhľadať zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a prispôsobiť ich potrebám svojej zákazky.

Webinár bude orientovaný pre začiatočníkov a mierne skúsených administrátorov zákaziek ale aj pre zástupcov samospráv, členov miestnych zastupiteľstiev alebo hlavných kontrolórov.  

Cieľom webinára je zrozumiteľným spôsobom účastníkom vysvetliť úvod do témy verejného obstarávania.

Hlavné témy

–        Čo je to verejné obstarávanie a jeho princípy
–        Aké typy súťaží poznáme a na čo ich využiť
–        Ako urobiť dobrú zákazku aj bez predchádzajúcich skúseností
–        Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podklady
–        Kto vyhlasuje verejné obstarávanie, kto je zodpovedný za jednotlivé úkony?
–        Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní.
–        Kontrola verejného obstarávania tretími stranami (riadiaci orgán, ÚVO, NKU, PMU ai)
–        Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

Lektor

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M. – Odborník v oblasti verejného obstarávania, expert zadávania zákaziek realizovaných podľa zmluvných pravidiel FIDIC. Expert je tvorcom a prevádzkovateľom informačného systému na elektronickú komunikáciu podľa §20 zákona o verejnom obstarávaní ELENA.

Cena kurzu

Cena s DPH
95 €

Ďalšie webináre