Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
24. 11. 2022
Čas
09:00 – 13:00

Verejné obstarávanie v eurofondoch 1 (začiatočníci)

Webinár určený pre všetkých verejných obstarávateľov/obstarávateľov a prijímateľov dotácií z oblasti súkromnej sféry (osoby podľa §8 ZVO) ale napríklad aj zástupcov samospráv. Cieľom kurzu je predstaviť tému verejného obstarávania.

Vysvetlíme si základné princípy vo verejnom obstarávaní, ktoré je povinný dodržiavať každý verejný obstarávateľ/obstarávateľ v každom úkone, ktorý počas procesu verejného obstarávania urobí.

Cena s DPH
95 €
Cena s DPH
95 €

O webinári

Súčasťou webinára sú praktické ukážky výzvy na predkladanie ponúk, súťažných podkladov a vzory komunikácie vo verejnom obstarávaní. Vysvetlíme si kde hľadať inšpiráciu pri príprave súťaže, vyhľadať zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a prispôsobiť ich potrebám svojej zákazky.

Webinár bude orientovaný pre začiatočníkov a mierne skúsených administrátorov zákaziek ale aj pre zástupcov samospráv, členov miestnych zastupiteľstiev alebo hlavných kontrolórov.  

Cieľom webinára je zrozumiteľným spôsobom účastníkom vysvetliť úvod do témy verejného obstarávania.

Hlavné témy

–        Čo je to verejné obstarávanie a jeho princípy
–        Aké typy súťaží poznáme a na čo ich využiť
–        Ako urobiť dobrú zákazku aj bez predchádzajúcich skúseností
–        Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podklady
–        Kto vyhlasuje verejné obstarávanie, kto je zodpovedný za jednotlivé úkony?
–        Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní.
–        Kontrola verejného obstarávania tretími stranami (riadiaci orgán, ÚVO, NKU, PMU ai)
–        Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

Lektor

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M. – Odborník v oblasti verejného obstarávania, expert zadávania zákaziek realizovaných podľa zmluvných pravidiel FIDIC. Expert je tvorcom a prevádzkovateľom informačného systému na elektronickú komunikáciu podľa §20 zákona o verejnom obstarávaní ELENA.

Cena kurzu

Cena s DPH
95 €

Ďalšie webináre