Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
150 min

Riziková kontrola verejného obstarávania (OP Slovensko)

Nový Operačný program Slovensko mení aj pravidlá pre verejné obstarávanie. Jednou z dôležitých informácií je, že po novom nebudú všetky verejné obstarávania podliehať kontrole. Detaily nových pravidiel si vysvetlíme s lektorom JUDr. Jurajom Tkáčom PhD. vo štvrtok, 25. januára 2024.

Cena s DPH
79 €
Cena s DPH
79 €

O webinári

V rámci dokumentov Operačného programu Slovensko bola dňa 5. 10. 2023 zverejnená Príručka k finančnej kontrole s rizikovo orientovaným prístupom. V zmysle danej príručky by už nemali všetky verejné obstarávania podliehať režimu kontroly verejného obstarávania.

Kedy bude váš projekt považovaný za rizikový a kedy naopak nebude vaše verejné obstarávanie po novom kontrolované? Všetky informácie sa dozviete na tomto webinári. Podujatie sa uskutoční 25. januára 2024. Nezmeškajte dôležité informácie a prihláste sa ešte dnes.

Webinár bude nahrávaný a kompletný videozáznam dostanú všetci zaregistrovaní účastníci.

Hlavné témy

1. Predstavenie dokumentu Príručka k finančnej kontrole s rizikovo orientovaným prístupom
– účinnosť, na aké projekty sa vzťahuje

2. Individuálny model analýzy rizík verejného obstarávania
– kto je povinný ju vypracovať, rozsah vypracovania analýzy v zmysle prílohy 7 a 8 Príručky

3. Výkon kontroly verejného obstarávania v prípade rizikovosti VO
– kontrolný zoznam verejného obstarávania (príloha č. 9)
– kontrola pred uzavretím zmluvy
– predbežná kontrola , kontrola ex offo po uzavretí zmluvy

4. Rizikovosť a kontrola dodatkov
– rizikové indikátory dodatkov, priebeh kontroly dodatkov, kontrola dodatkov ex post vs ex ante

Lektori


JUDr. Juraj Tkáč PhD.
 – Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
79 €

Ďalšie webináre