Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
120 min.

Praktické ukážky práce v ITMS

Plánujete sa uchádzať o granty z eurofondov alebo ste už úspešným žiadateľom či prijímateľom NFP? Na tomto webinári sa naučíte základné zručnosti práce v systéme ITMS2014+, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú implementáciu vášho projektu.

Tento webinár sa už uskutočnil. Radi vám však poskytneme kompletný videozáznam, ktorý si môžete zakúpiť na tomto mieste.

Cena s DPH
49 €
Cena s DPH
49 €

O webinári

Ukážeme vám ako sa v systéme ITMS zorientovať, čo všetko vyžaduje práca s údajmi a ako ich vkladať. Zameriame sa tiež na postup pri žiadosti o platbu a práce s účtovnými dokladmi. Máme pre vás pripravené aj praktické ukážky rôznych foriem pracovných výkazov, personálnych matíc a sumarizačných hárkov.

Hlavné témy

1) Základná orientácia v systéme ITMS
2) Práca s údajmi a ich vkladanie
3) Žiadosť o platbu
4) Nahrávanie účtovných dokladov v nadväznosti na výdavky rozpočtu projektu
5) Praktické ukážky pracovných výkazov, personálnych matíc a sumarizačných hárkov

Lektor

Katarína MasnáKatka pracuje v oblasti projektového riadenia viac ako 10 rokov. Počas svojej praxe realizovala projekty financované z EÚ fondov v oblasti zdravotníctva, školstva, stavebníctva ale aj v oblasti zefektívnenia financovaní samospráv. Ovláda prácu s ITMS2014+ a jej silnou stránkou je účtovníctvo a finančný aspekt projektov (vykazovanie, žiadosti o platbu, monitorovacie správy, zmenové konania).

Lenka Škodová – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedmostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Cena kurzu

Cena s DPH
49 €

Ďalšie webináre