Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
Archív
Čas
180 min.

Povinné zelené verejné obstarávanie platné od októbra 2022

Už 12. októbra 2022 vám na webinári predstavíme zelené verejné obstarávanie a všetky náležitosti s ním spojené. Dozviete sa koho sa to týka, čo všetko sa mení a ako po novom postupovať pri zákazkách.

Cena s DPH
79 €
Cena s DPH
79 €

O webinári

Na konci augusta vláda uznesením č. 541/2022 schválila povinnosť aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania v štátnych zákazkách týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb. Uznesenie, ktoré je účinné od 1. októbra 2022 sa týka zákaziek od 30 000 eur.

Koho sa daná povinnosť týka? Uznesenie sa týka najmä štátnej správy, ústredných orgánov, no na zmeny sa musia pripraviť aj dodávatelia stavebných prác. Zmeny sa netýkajú samospráv.

Lektorom webinára je spoluautor publikácie Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi JUDr. Juraj Tkáč PhD., ktorý počas podujatia ukáže aj modelové príklady ako zákazku nastaviť tak, aby spĺňala parametre zeleného verejného obstarávania.

Hlavné témy

1) Čo znamená povinné použitie zeleného verejného obstarávania?

2) Na aké druhy zákaziek sa aplikuje, od kedy?

3) Môže verejný obstarávateľ vyhlásiť aj zákazku ktorá nie je zelená? Aké sú sankcie za nevyhlásenie zeleného verejného obstarávania?

4) Ako spraviť verejné obstarávanie zeleno?

5) Podmienky účasti: postačuje ISO/EMAS na to, aby bola zákazka považovaná za ekologickú? + požiadavky na strojné vybavenie

6) Zelený opis predmetu zákazky – čo sú katalógové listy (environmentálne charakteristiky) Európskej komisie, ako s nimi pracovať? Je možné abstrahovať len časť týchto charakteristík? Obsahujú tieto charakteristiky aj reálne návrhy ako nastaviť zákazku zelenú?

7) Environmentálne požiadavky v zmluve o dielo – čo je ISO 20 400 a ako ho premietnuť do environmentálnych požiadaviek zmluvy o dielo?

Lektor

JUDr. Juraj Tkáč PhD. – Predseda Únie profesionálov verejného obstarávania. Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
79 €

Ďalšie webináre