Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
Archív
Čas
9:00 – 14:00
verejné obstarávanie

Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe

Koncom decembra 2023 zverejnilo MIRRI najčastejšie nedostatky vo verejných obstarávaniach, ktoré spôsobujú korekcie a iné finančné opravy v rámci čerpania eurofondových projektov. Celkovo ide o viac ako 70 prípadov porušenia postupov verejného obstarávania. V stredu, 28. 2. 2024 si na webinári ukážeme jednotlivé chyby na konkrétnych príkladoch z praxe a riešenia, ako sa daným chybám vyhnúť.

Cena s DPH
119 €
Cena s DPH
119 €

O webinári

Online seminár sa nezameriava na teoretickú analýzu daných prípadov porušenia predpisov verejného obstarávania, ale každé jedno porušenie je vysvetlené na konkrétnom prípade. Okrem toho vám pri každom jednom pochybení ukážeme aj správne riešenie danej situácie.

Nerobte chyby vo verejných obstarávaniach, ktoré budú mať za následok korekcie. Poučte sa z chýb iných. V stredu, 28. februára 2024 vám ukážeme ako na to.

Hlavné témy

1. Chyby v nastavení súťaže – príklady diskriminačných podmienok účasti, nestanovenie dokladov k preukázaniu určených podmienok účasti vo výzve na predkladanie ponúk, pohľad RO na účelové delenie zákazky, povinnosť predĺženia lehoty na predkladanie ponúk, chyby v opise predmetu zákazky

2. Chyby pri vyhodnotí ponúk  – predčasné vylúčenie, chyby pri vyhodnocovaní predložených dokladov, posudzovanie zábezpeky, skúmanie subdodávateľov, odbornosť komisie na vyhodnotenie ponúk a prípadný konflikt záujmov

3. Chyby v zmluvných podmienkach – neprimerané zmluvné podmienky, chyby pri dodatkovaní zmlúv

4. Chyby v oznamovacích povinnostiach – lehota na vystavenie rereferencie, chyby v súhrrných správach

Lektori


JUDr. Juraj Tkáč PhD.
 – Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
119 €

Ďalšie webináre