Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
záznam
Čas
200 min.
verejné obstarávanie

Možnosť dodatkovania zmlúv z dôvodu nárastu cien

Tento webinár sa už uskutočnil. Radi vám však poskytneme kompletný videozáznam, ktorý si môžete zakúpiť na tomto mieste. Webinár sa konal v júni 2022.

Cena s DPH
79 €
Cena s DPH
79 €

O webinári

Aplikačná prax doslova tlačí na Úrad pre verejné obstarávanie, aby zaujal k vysokej inflácií stanovisko a to najmä k možnosti a dôvodom navyšovania vysúťaženej ceny cez tzv. dodatky.

Predmetom webinára je ozrejmenie Všeobecného metodického usmernenia UVO 6-2022. Program sa však neobmedzuje len na predstavenie predmetného Všeobecného metodického usmernenia, (ktoré má 22 strán) ale podrobne analyzuje všetky okolnosti a dôvody možnosti uzavretia dodatku pre navýšenie cien počas plnenia zmluvy vrátane podrobnej analýzy aktuálnej rozhodovacej a metodickej praxe UVO.

Hlavné témy

1) Všeobecné metodické usmernenie UVO č. 6 2022: východiská, UVO rozlišuje medzi COVID , vojnou a infláciou

2) Kedy nie je možné dodatkovať? Prečo sa Úrad pozerá aj na doterajší priebeh plnenia zmluvy?

3) Kedy je lepšie nedodatkovať a obstarávať zákazku alebo jej časť nanovo?

4) Kedy je možné dodatkovať? Čo znamená časový a vecný aspekt pri dodatkoch? Čo je príčinná súvislosť posudzovaná pri dodatkoch?

5) Čo musí verejný obstarávateľ preukázať na to, aby mohol byť dodatok legálne uzavretý?

6) Môže verejný obstarávateľ uzatvárať dodatky navyšujúce cenu o 50 percent aj opakovane? Je možné predĺžiť čas plnenia kvôli nárastu cien?

7) Je možné zmeniť položky plnenia, kvôli nedostupnosti niektorých materiálov? Aký index nárastu cien sa má použiť?

Lektor

JUDr. Juraj Tkáč PhD. – Predseda Únie profesionálov verejného obstarávania. Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
79 €

Ďalšie webináre