Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
archív
Čas
180 min.
verejné obstarávanie

Ako používať novú elektronickú platformu pre VO?

Nová elektronická platforma je v prevádzke už niekoľko dní. Všetky zákazky je možné vyhlasovať už len v novom prostredí www.eplatforma.vlada.gov.sk

Ako to celé funguje a čo to znamená pre verejných obstarávateľov a záujemcov či uchádzačov?

Cena s DPH
79,90 €
Cena s DPH
79,90 €

O webinári

Zákazky sa od 10. júla vyhlasujú cez portál www.eplatforma.gov.sk. Nový portál EPVO a teda aj systém IS EVO, bude mať iný dizajn, ako má v súčasnosti portál ÚVO. Bol vytvorený v súlade s Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb.

Na praktickom príklade vám ukážeme ako sa po novom vyhlasujú zákazky v novom systéme. Zároveň sa detailne pozrieme ako sa chovajú živé zákazky, t.j. vyhlásené pred 10. júlom, ktoré ešte nie sú neukončené.

Z webinára bude vyhotovený kompletný VIDEOZÁZNAM, ktorý zašleme všetkým registrovaným.

Hlavné témy

1) Zmeny pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov:

a: založenie novej zákazky realizovanej cez IS EVO nebude možné cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk)

b: vstup do zákazky realizovanej cez IS EVO pre členov komisie a kontrolné orgány nebude možný cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk),

c: priradenie nových používateľov k organizácii si bude vyžadovať vytvorenie účtov na portáli ÚVO (www.uvo.gov.sk) aj EPVO (www.eplatforma.gov.sk) a ich následné spárovanie.

2) Zmeny pre hospodárske subjekty (záujemcov/uchádzačov):

a: vytváranie nových účtov za účelom následnej registrácie nového hospodárskeho subjektu alebo za účelom priradenia účtu k už registrovanému hospodárskemu subjektu je potrebné vykonať cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk) a nie cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk)

b: registrácia a validácia nového hospodárskeho subjektu nebude možná cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk)

c: aktivity, ako sú napr. úpravy údajov HS, správa používateľov HS, zobrazenie zoznamu zákaziek, na ktoré už má HS vytvorenú väzbu, nebude možné vykonať cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk).

Lektori


JUDr. Juraj Tkáč PhD.
 – Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
79,90 €

Ďalšie webináre