Ako získať eurofondy?

Rozmýšľate nad tým, ako napísať žiadosť o eurofondy? Na portáli Grant Expert Vás prevedieme všetkými krokmi prípravy projektu pod vedením skúsených expertov na eurofondy.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) sa pripravuje v nasledujúcich krokoch:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) je spôsob ako získať eurofondy.

1. Tvorba projektového zámeru

Proces prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) sa začína tvorbou projektového zámeru. Zhmotnite vaše prvotné úvahy do podoby projektového zámeru. Výsledkom má byť zrozumiteľný, merateľný a dosiahnuteľný plán, ktorý pomôže implementovať váš zámer. Projektový zámer by mal vychádzať zo strategických zámerov organizácie a získanie grantu by malo byť nástrojom napomáhajúcim jeho implementácii.

Žiadosť o nfp vychádza zo strategického zámeru organizácie.

2. Výber programu

Ďalším krokom, ako získať eurofondy, je nájsť vhodný grantový zdroj – využite nástroj na vyhľadávanie dotácií a eurofondov primo na portáli GrantExpert.sk. Prechádzajte jednotlivé grantové zdroje a kontrolujte, či sa predovšetkým oprávnení žiadatelia a oprávnené aktivity zhodujú s vaším projektovým zámerom. Kontrolujte, či zameranie vášho zámeru sa zhoduje s celkovou stratégiou programu a či váš projekt naozaj prispieva k napĺňaniu cieľov daného programu. Alebo využite konzultáciu s GrantExpertom, ktorý pre vás vhodný grant nájde a ešte vám zodpovie všetky vaše otázky.

Vyberte si vhodné eurofondy na podnikanie.

3. Napísanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Základným predpokladom pre získanie grantu alebo nenávratného finančného príspevku z eurofondov je napísanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Na portáli GrantExpert.sk môžete s prípravou žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov rovno začať. Stačí popísať váš projektový zámer a vybrať si grantového experta, ktorý pre vás žiadosť pripraví. Všetko jednoducho on-line a s garanciou postupného uvoľňovania finančných prostriedkov na základe dodaných výstupov od experta. Viac o procese prípravy žiadosti tu.

 

Kvalitná žiadosť o nfp vám pomôže získať eurofondy.

Po spracovaní formulára žiadosti, rozpočtu projektu a všetkých ostatných povinných príloh sa žiadosť podáva konkrétnemu poskytovateľovi na hodnotenie. Jej schválenie znamená pridelenie nenávratného finančného príspevku na financovanie projektu popísaného v žiadosti a jej prílohách.

Chcete si skúsiť sami vyhľadať vhodný zdroj financovania pre váš projektový zámer? Využite náš nástroj na vyhľadávanie dotácií a eurofondov.