PROJEKTOVÉ RIADENIE
20.2.2024

Projektový manažér vám pomôže získať dotácie aj zrealizovať projekt

Kvalitný a skúsený projektový manažér môže pomôcť vašej firme alebo obci získať dotácie pre vaše projekty. Okrem toho, že sa postará o prípravu projektovej žiadosti (žiadosti o NFP), zabezpečuje aj následnú implementáciu a riadenie projektu financovaného z fondov EÚ alebo Plánu obnovy.

Hlavné úlohy projektového manažéra

Príprava projektovej žiadosti: Projektový manažér pre eurofondy musí podrobne poznať programovú dokumentáciu a výzvu na predkladanie projektov, aby mohol vypracovať kvalitnú a kompletnú projektovú žiadosť. Musí mať zároveň skúsenosti s tvorbou textov žiadostí, spracovaním rozpočtu a ďalších povinných príloh.

Riadenie projektu: Po schválení projektu je projektový manažér zodpovedný za jeho koordináciu, implementáciu a monitorovanie. Okrem iného to zahŕňa riadenie financií, harmonogramu, ľudských zdrojov a rizík projektu ale aj komunikáciu s poskytovateľom dotácie.

Komunikácia: Projektový manažér musí efektívne komunikovať s riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom, partnermi projektu a ostatnými zainteresovanými stranami.

Administratíva a reporting: Projektový manažér je zodpovedný za predkladanie pravidelných správ o stave projektu riadiacemu orgánu. Implementácia projektu tiež zahŕňa

Zaisťovanie súladu: Projektový manažér musí dbať na to, aby projekt spĺňal všetky platné pravidlá a nariadenia EÚ.

Projektový manažér pre eurofondy potrebuje prax

Dobrý projektový manažér môže byť rozhodujúcim faktorom v tom, či vám bude dotácia úspešne vyplatená alebo nie. Zatiaľ čo neodborne spracovaný projekt môže viesť k jeho neschváleniu (čo je nepochybne frustrujúce, ale nespôsobuje veľkú finančnú stratu), neskúsený projektový manažér môže spôsobiť podstatne vážnejšie následky. V najhoršom prípade môže ten, kto vám dotáciu poskytol (riadiaci orgán) odstúpiť od schváleného projektu a požiadať vás o vrátenie celej dotácie alebo jej časti.

Projektový manažér by teda mal mať predpoklady, aby zvládol projekt dotiahnuť do úspešného konca. Medzi kľúčové zručnosti a predpoklady patrí:

Vzdelanie v oblasti projektového manažmentu: Vhodné je vysokoškolské vzdelanie v oblasti manažmentu, ekonómie, financií alebo príbuzných odborov.

Pracovné skúsenosti s riadením projektov: Projektový manažér pre eurofondy by mal mať preukázateľné skúsenosti s riadením projektov, ideálne v oblasti čerpania eurofondov.

Znalosť programovej dokumentácie a výziev: Projektový manažér musí mať podrobné znalosti programovej dokumentácie a výziev na predkladanie projektov pre danú oblasť financovania.

Znalosť pravidiel a nariadení EÚ: Musí poznať všetky relevantné pravidlá a nariadenia EÚ týkajúce sa čerpania eurofondov.

Jazykové znalosti: Projektový manažér by mal mať výbornú znalosť slovenského jazyka a aspoň jednu cudziu reč, ideálne angličtinu.

Komunikačné a prezentačné zručnosti: Musí vedieť efektívne komunikovať s rôznymi typmi ľudí a prezentovať projekt riadiacemu orgánu a ostatným zainteresovaným stranám.

Analytické a logické myslenie: Projektový manažér musí mať analytické a logické myslenie, aby dokázal riešiť problémy a riadiť riziká projektu.

Ako nájsť dobrého projektového manažéra?

Projektový manažér je kľúčovou osobou zodpovednou za úspešnú implementáciu projektu financovaného z fondov EÚ alebo iných zdrojov. Ak chcete zvýšiť svoje šance na úspech a získať dotáciu, mali by ste si byť istí, že vašim projektovým manažérom bude spoľahlivý expert so skúsenosťami. Či už ste vo fáze prípravy projektu alebo máte schválenú grantovú žiadosti, radi vám pomôžeme. Na portáli Grantexpert nájdete služby zahŕňajúce komplexné grantové poradenstvo.

Neváhajte nás kontaktovať na ahoj@grantexpert.sk