PODNIKATELIA PROGRAM SLOVENSKO
9.2.2024

Využite dotácie na podnikanie aj v roku 2024

Prvým krokom na ceste k získaniu dotácie je vytvorenie projektového zámeru. Následne je dôležité nájsť vhodnú grantovú výzvu, ktorá by konkrétny projekt podporila. Napriek tomu, že väčšia časť dotácií z eurofondov či Plánu obnovy je určená pre verejný sektor, financovanie môžu získať aj podnikatelia. V roku 2024 sú dotácie na podnikanie určené predovšetkým na podporu energetickej efektívnosti firiem, inštaláciu fotovoltiky či tepelných čerpadiel, inovácie alebo výskumno-vývojové projekty.

Dotácie na podnikanie z eurofondov a Plánu obnovy

Podnikatelia môžu aktuálne čerpať dotácie z eurofondov cez Operačný program Slovensko. Pre aktuálne obdobie 2021 – 2027 je Program Slovensko jediným operačným programom a jeho celkový rozpočet je približne 13 miliárd eur. V roku 2024 je v rámci harmonogramu výziev naplánovaných viac ako 180 grantových možností. Časť z nich sa týka aj podpory firiem. Okrem toho sú k dispozícii aj dotácie pre podnikateľov z Plánu obnovy, ktoré umožňujú financovať energetické projekty a digitalizáciu, ale napríklad aj rozvoj nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily či projekty v oblasti zdravotníctva.

Grantový radar

Chcete dostávať pravidelné informácie o nových dotáciách?

Mám záujem

Dotácie na fotovoltiku a tepelné čerpadlá

Firmy môžu využiť finančné prostriedky na zlepšenie energetickej efektívnosti budov, technologických zariadení a dopravných prostriedkov. Pre úspešných žiadateľov sú vo väčšine prípadov dôležité energetické audity, ktoré poskytujú hodnotenie spotreby energie a odporúčania pre efektívnejšie využívanie energie. Dotácie môžu pokryť náklady na inštaláciu fotovoltických panelov či slnečných kolektorov. Výraznou zmenou v roku 2024 je, že dotácie na podporu energetickej efektívnosti nie sú obmedzené len na priemyselný sektor, ale sú prístupné podnikom v celom ekonomickom spektre.

Schéma Zelená podnikom, ktorú má na starosti Slovenská inovačná a energetická agentúra umožňuje mikro, malým a stredným podnikom financovať inštalácie OZE, vrátane fotovoltiky, solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a veterných turbín. Dotácie vo forme finančnej poukážky môžu byť, okrem inštalácie a kúpu zariadenia, využité aj na náklady spojené s vypracovaním energetického auditu. Vďaka výzve Zelená podnikom by malo byť podporených viac ako 1300 firiem. Maximálna výška príspevku je 70 000 eur.

Poukážky môžu pokryť 35 % oprávnených výdavkov projektu, s možnosťou bonusu 5 % za energetický audit potvrdzujúci, že minimálne 90 % vyrobenej energie bude spotrebované vo firme. Podporu ďalších 5 % z oprávnených výdavkov je možné získať za inštaláciu zariadenia s minimálnym zaťažením ovzdušia znečisťujúcimi látkami.

Dotácie na inovácie a výskumno-vývojové projekty

Podnikatelia môžu v roku 2024 získať dotácie aj na digitalizáciu a výskumno-vývojové projekty.  Digitálne projekty by mali byť zamerané na oblasti ako napríklad – automatizácia v priemysle,  kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové riešenia či umelá inteligencia a robotika.

Pri projektoch v oblasti výskumu a inovácií je kľúčová Stratégia inteligentnej špecializácie RIS3. Jedná sa o dokument, ktorý určuje ciele a obsahové zameranie eurofondovej podpory pre obdobie 2021 – 2027. Stratégia určuje to, aké projekty budú z fondov EÚ podporené. Dokument definuje týchto 5 okruhov:

  • Inovatívny priemysel pre 21. storočie
  • Mobilita pre 21. storočie
  • Digitálna transformácia Slovenska
  • Zdravá spoločnosť
  • Zdravé potraviny a životné prostredie

Pri projektoch financovaných z fondov EÚ, je dôraz kladený aj na spoluprácu medzi podnikmi a výskumnými organizáciami.

Novou možnosťou financovania firiem v roku 2024 je kombinácia grantov a zvýhodnených úverov, kde komerčné banky poskytnú úvery s grantovou zložkou až do výšky 75 % investície. Táto inovatívna forma financovania má zjednodušiť rozvoj firiem.

Potrebujete pomôcť s projektom? Napíšte nám prostredníctvom TEJTO STRÁNKY.