GRANTY PODNIKATELIA
28.2.2024

Zvýhodnený podnikateľský úver z EÚ fondov a plánu obnovy

Zvýhodnené eurofondové pôžičky sú jedným z nástrojov podpory podnikania v dnešnom ekonomickom prostredí. Firmy využívajú tieto prostriedky napríklad na podporu rastu, rozvoj alebo inováciu produktov. Zrejme už v roku 2024 budú môcť podnikatelia získať zvýhodnené úvery v kombinácii s grantovou zložkou z eurofondov aj z plánu obnovy.

Zelená a digitálna pôžička – kombinácia úveru a grantu

V posledných rokoch sa stal zvýhodnený úver z eurofondov obľúbenou formou pomoci pre podnikateľov. Firmy si za posledné tri roky zobrali viac ako 1,7 miliardy eur prostredníctvom zvýhodnených eurofondových pôžičiek, ktoré administroval Slovak Investment Holding. Takýto typ pôžičky bol pôvodne reakciou na koronakrízu a jej cieľom bolo podnietiť rast firmy. Postupne sa pomoc pretransformovala na trvalé opatrenie, ktoré využilo mnoho slovenských podnikateľov.

V aktuálnom programovom období budú môcť získať malé a stredné podniky (MSP) zvýhodnené úvery nie len z eurofondov ale aj plánu obnovy. V rámci plánu obnovy budú podporené najmä projekty v oblastiach digitálnej transformácie a ekologickej udržateľnosti. Firmy sa budú môcť uchádzať o takzvané Digitálne a Zelené pôžičky, ktoré umožnia kombinovať pôžičkový/úverový produkt spolu s grantovým financovaním. 
 
Zelená pôžička – zvýhodnený úver pre podnikateľov poskytovaný v sume od 10 000 – 200 000 eur so splatnosťou 12-84 mesiacov. Účelom použitia bude pokrytie nákladov spojených s úpravou procesov, rôznymi investíciami alebo technológiami tak, aby podniky znížili negatívne vplyvy na životné prostredie vyplývajúce zo svojej podnikateľskej činnosti. Pôjde o kombináciu úveru a grantu, pričom grantová zložka by mala tvoriť približne 10 – 30% objemu úveru. Pôžičky bude striktne naviazané na merateľné ukazovatele zníženia environmentálneho zaťaženia.
 
Digitálna pôžička – pôžička poskytovaná od 10 000 – 200 000 eur taktiež so splatnosťou 12-84 mesiacov. Investícia financovaná z pôžičky by mala byť zameraná na podporu zavedenia alebo modernizácie digitálnych procesov v podnikoch. Poskytnutie grantovej zložky v objeme 10 – 30% z objemu úveru bude naviazané na výšku investície.
 
Predpokladá sa, že celý proces bude zastrešený komerčnou bankou a priebeh by mohol vyzerať nasledovne:

 1. prijatie žiadosti o pôžičku
 2. posúdenie – skóring žiadateľa
 3. schválenie/zamietnutie žiadosti 
 4. zmluva a určenie podmienok čerpania pôžičky
 5. kontrola splnenia podmienok čerpania
 6. čerpanie
 7. pravidelný monitoring klienta na mesačnej báze

Grantový radar

Chcete dostávať pravidelné informácie o nových grantoch?

Mám záujem

Zvýhodnené eurofondové úvery s grantovou zložkou

Podobná forma podpory by mala byť k dispozícii aj z eurofondov v rámci Programu Slovensko. Eurofondové úvery budú zamerané na podporu MSP napríklad v týchto oblastiach:

 • podpora zavádzania inovácií (produktových aj procesných);
 • prechod na zelené a obehové hospodárstvo;
 • rozvoj inovatívnych start-upov;
 • zmierňovanie vplyvov neočakávaných krízových udalostí
 • rozvoj konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.
 • automatizácia výrobného procesu
 • digitalizácia skladovej logistiky

Komerčné banky ako poskytovatelia zvýhodnených úverov budú poskytovať úvery s grantovou zložkou nasledovne: ak vaša firma splní podmienky financovania bankou a taktiež splní podmienky vyhlásené v rámci výzvy, banka poskytne úver do výšky 75% investície a grantová zložka max do 25% investície bude odpočítaná pri podpise zmluvy.

Firma tak bude splácať už len úver. Výška zvýhodneného úveru, ktorú banky poskytnú by mala byť max. 2,5 milióna eur a všetky tieto úvery budú mať zvýhodnené sadzby a poplatky. Splatnosť úverov sa zatiaľ navrhuje na max 15 rokov. Presné podmienky poskytnutia zvýhodnených úverov zatiaľ nie sú presne nastavené. Predpokladáme, že presné znenie výzvy bude známe v priebehu roka 2024.

Potrebujete pomôcť s projektom? Napíšte nám prostredníctvom TEJTO STRÁNKY.