DIGITALIZÁCIA PODNIKATELIA
15.2.2024

Ako získať dotácie z programu Digitálna Európa

Digitálne technológie zohrávajú dôležitú úlohu v súkromnom ale aj pracovnom živote nás všetkých. Aj vďaka dotáciám z programu Digitálna Európa môžete prispieť k rozvoju v rámci tejto oblasti.  Program je financovaný z rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 a jeho celkový rozpočet je približne 7,5 miliardy eur. Dotácie sú určené najmä pre malé a stredné podniky. Digitálna Európa poskytuje dotácie v piatich kľúčových oblastiach: superpočítače, umelá inteligencia (AI), kybernetická bezpečnosť, digitálne zručnosti a vzdelávanie a využívanie digitálnych technológií v ekonomike.

Čo je to Digitálna Európa?

Digitálna Európa je iniciatíva Európskej komisie, ktorá sa zameriava na rozvoj digitálnych technológií a ich využitie na podporu rastu, konkurencieschopnosti a inovácie v Európe. Cieľom tejto iniciatívy je okrem iného zabezpečiť, aby mali všetci občania a podniky v Európe prístup k vysokorýchlostnému internetu, digitálnym produktom a službám a aby bola digitálna transformácia základným pilierom európskeho hospodárstva.

Digitálna Európa sa snaží podporovať investície do digitálnych infraštruktúr, ako je napríklad výstavba širokopásmového internetu a rozvoj 5G sietí. Okrem toho sa snaží posilňovať digitálnu gramotnosť občanov a podporovať digitálne inovácie v oblastiach ako umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, cloudové technológie a internet vecí. Táto iniciatíva je kľúčovou súčasťou snahy Európskej únie o modernizáciu a konkurencieschopnosť v digitálnej dobe.

Ako podať žiadosť o dotáciu v rámci programu Digitálna Európa?

Na webovej stránke programu Digitálna Európa nájdete prehľad pripravovaných alebo už otvorených grantových výziev na predkladanie žiadostí.  Každá výzva má svoj vlastný dokument, v ktorom popisuje presné podmienky, oblasti podpory a informácie o tom, aké projekty môžu byť danou dotáciou podporené.

V prípade, že váš projekt spadá do niektorej z výziev, môžete predložiť grantovú žiadosť. Každá výzva má pritom definovaný aj presný dátum uzavretia, v rámci ktorého musíte stihnúť svoj projekt podať. Všetky projekty  je potrebné predložiť online.

Kľúčový predpokladom pre úspech vašej žiadosti je kvalitne napísaný projekt. Treba si dať pozor na podmienky výzvy pretože je nevyhnutné spĺňať úplne všetky. Nezabudnite do žiadosti zahrnúť všetky povinné prílohy, ako napríklad podrobný rozpočet, harmonogram projektu a popis aktivít či projektového tímu. Pred odoslaním žiadosti o grant odporúčame projekt dôkladne skontrolovať a uistiť sa, že neobsahuje žiadne chyby.

V rámci programu Digitálna Európa neexistuje univerzálna povinnosť mať partnerov. Projekty môžete realizovať aj samostatne, bez zapojenia externých partnerov. Vo väčšine prípadoch však môže spolupráca s partnermi priniesť viacero výhod:

  • získate prístup k širším znalostiam a expertíze: partneri s relevantnými skúsenosťami a kompetenciami vám pomôžu posilniť váš projekt a zvýšiť jeho šance na úspech
  • spojíte sily a zdroje: spolupráca s partnermi vám umožní zdieľať náklady a riziká projektu, ako aj využiť vzájomné kapacity a infraštruktúru.
  • rozšírite si sieť kontaktov: partnerstvo vám môže pomôcť nadviazať cenné kontakty v danej oblasti a rozšíriť si pôsobenie

Ak potrebujete pomoc pri hľadaní potenciálneho partnera s konkrétnymi kompetenciami, vybavením alebo skúsenosťami, využite možnosti vyhľadávania partnerov.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantoch?

Mám záujem

Čo nasleduje ak je váš projekt úspešný?

Ak je žiadosť úspešná, Európska komisia uzavrie dohodu o grante s každým z úspešných žiadateľov v rámci limitov prideleného rozpočtu. Dohoda o grante opisuje aktivity, ktoré majú byť vykonané v súlade s cieľmi výzvy, trvanie projektu, rozpočet, náklady, výšku príspevku, práva a povinnosti a iné špecifiká spojené s konkrétnym projektom. Časový rámec na podpis dohôd o grante je 9 mesiacov od uzavretia výzvy.

Viac informácií o grantoch na podporu digitalizácie dozviete v našom článku – Sprievodca digitálnych grantov.