PROJEKTOVÉ RIADENIE
26.3.2024

7 tipov na úspešnú implementáciu projektu

Získanie grantu z eurofondov môže byť skvelým spôsobom, ako financovať rozvoj vášho podnikania alebo priniesť pozitívne zmeny do vašej komunity. Aby ste získali grant, treba mať dobrý projektový zámer, napísať kvalitnú žiadosť a zrealizovať projekt. Riadenie alebo implementácia schváleného projektu, financovaného z grantu je pomerne zložitý proces, ktorý si vyžaduje odbornosť a skúsenosti. Na portáli Grantexpert nájdete služby zahŕňajúce komplexné grantové poradenstvo.

Implementácia projektu môže byť dôležitejšia ako vypracovanie žiadosti

Vypracovanie kvalitnej žiadosti o grant je jedným z prvých kľúčových krokov na ceste k dotácii. Ak je žiadosť úspešne schválená a vy máte podpísanú zmluvu o poskytnutí grantu, nasleduje fáza implementácie projektu. Pre mnoho firiem, samospráv či neziskových organizácií je implementácia alebo riadenie projektu pomerne náročný proces, nakoľko prijímateľom často chýba potrebná prax.

Skúsenosti s čerpaním dotácií ukazujú, že práve kvalitná a odborná implementácia projektu je najnáročnejšou úlohou v rámci celého projektové cyklu. Mnoho žiadateľov nie je dostatočne pripravených na  realizáciu projektu a v tejto fáze uvítajú pomoc. Následky neodbornej implementácie projektu, či už v oblasti administratívy, financovania alebo riadenia, môžu byť pomerne vážne.

Prečo je to tak? Zatiaľ čo nekvalitne spracovaný projekt môže viesť k neschváleniu, neodborne vedený projektový manažment môže mať podstatne horší dopad. V najhoršom prípade môže poskytovateľ odstúpiť od schváleného projektu po jeho preplatení a požiadať vás o vrátenie celej dotácie.

Ako zvýšiť šance na úspešnú implementáciu projektu?

Vhodná pomoc a odborné poradenstvo v priebehu celej fázy implementácie projektu môže výrazne zvýšiť šancu na jeho úspešné dokončenie a dosiahnutie vytýčených cieľov. Neváhajte sa obrátiť na expertov, ktorí vám pomôžu s riadením a implementáciou vášho projektu. Ak by ste sa rozhodli projekt implementovať sami, toto sú naše odporúčania:

  1. Dôkladne si preštudujte podmienky výzvy a programovej dokumentácie.
  2. Zamerajte sa na dosiahnutie merateľných výsledkov a udržateľnosť projektu.
  3. Včas a v súlade s požiadavkami riadiaceho orgánu predkladajte všetky požadované dokumenty.
  4. Dodržujte harmonogram projektu a včas riešte všetky problémy a riziká.
  5. Veďte riadnu evidenciu o všetkých výdavkoch a aktivitách projektu.
  6. Buďte flexibilní a spolupracujte s riadiacim orgánom a sprostredkovateľským orgánom.
  7. Dodržiavajte všetky platné pravidlá a nariadenia EÚ.

V prípade záujmu o pomoc s vašim projektom nás neváhajte kontaktovať na ahoj@grantexpert.sk