GRANTY
24.3.2022

Nový zákon o EÚ fondoch: transparentne a jednoducho

Nový zákon o eurofondoch, ktorý schválil parlament, by mal znamenať jednoduchšie, transparentnejšie a rýchlejšie čerpanie financií. Základným zjednodušením je jednotný Program Slovensko, ktorý nahradí 6 doterajších operačných programov s rôznymi pravidlami. Vďaka tomu by sa malo zjednodušiť množstvo byrokratických procesov. Zredukuje sa tiež množstvo orgánov, ktoré eurofondy doteraz riadili.

Čo prinesie novela zákona?

  • výrazné zníženie rozsahu aj obsahu vyžadovanej dokumentácie
  • zjednodušenie schvaľovacieho procesu
  • plná elektronizácia procesov a úplné odstránenie listinnej formy komunikácie
  • jednotný výkon kontroly verejného obstarávania prostredníctvom Úradu pre verejné obstarávanie

Nový zákon o eurofondoch hovorí aj o tom, že žiadatelia sa po novom budú môcť odvolať proti rozhodnutiu riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu. Zjednodušením je, že prijímatelia nebudú musieť opakovane predkladať dokumenty, ktoré už raz predložili. Zákon zároveň ukladá povinnosť ministerstvu financií, aby zverejňovalo informácie o nedostatkoch zistených v auditoch. Prináša tiež väčšiu flexibilitu v procese vyhlasovania výziev a v schvaľovacom procese žiadostí. Novela tiež umožňuje flexibilne reagovať na nečakané situácie, ktoré v čase vyhlásenia výziev nie je možné predvídať, ako napríklad pandémia koronavírusu. Vyhlasovateľ bude môcť spraviť napríklad zmeny v oprávnenosti výdavkov.

Okrem nového zákona o eurofondoch musel byť nový právny predpis prijatý aj pre čerpanie financií z plánu obnovy – zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Plán obnovy na rozdiel od eurofondov predstavuje samostatný a nový zdroj financovania projektov a reforiem, s ktorým SR nemá doteraz žiadne skúsenosti. O tomto zákone sa dozviete viac z nášho webinára.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar