Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
súčasť archívu
Čas
60 min.

Granty na podporu digitalizácie miest a obcí

Tento webinár sa už uskutočnil. Nájdete ho však v archíve webinárov, ktorý je súčasťou balíkov predplatného MEDIUM a PROFI.  

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Digitálna éra 21. storočia prináša nové technológie, inovácie a trendy, ktoré dynamicky menia svet a zasahujú do všetkých oblastí života. Informatizácia a digitalizácia zmenili spôsob, akým sa vytvára ekonomická hodnota, štruktúra a fungovanie trhov a v konečnom dôsledku, ako sa vytvárajú a rozvíjajú všetky vzťahy – hospodárske aj sociálne. Zodpovedajú tomu aj okruhy, do ktorých by podľa Komisie mala Únia v nasledujúcich siedmich rokoch investovať.

V rámci viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021-2027 dostáva potreba digitalizácie významnú úlohu aj v oblasti rozvoja samospráv. Do tejto oblasti spadajú okrem iného aj rôzne dotácie na smart city riešenia.

Hlavné témy

– Prehľad grantových zdrojov na rozvoj digitalizácie miest a obcí

– Finančná aj nefinančná pomoc zo zdrojov EÚ

– Aké konkrétne aktivity budete môcť z týchto grantov podporiť

Lektor

Maroš Janovič, expert na eurofondy

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre