Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
archív
Čas
60 min.
granty neziskové organizácie

Júlový výber grantov s GrantExpertom (2023)

Pozrite si prehľad aktuálnych grantov vyhlásených v priebehu posledných týždňov.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Výzvy z Envirofondu patria medzi tradičné formy grantovej podpory v oblasti ochrane prírody, biologickej diverzity. Na webinári si bližšie predstavíme výzvu na ochranu prírody a biodiverzity.

Cieľom novej výzvy z plánu obnovy je poskytnúť podporu výnimočným vedcom vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja. Podpora výskumníkom sa bude realizovať prostredníctvom finančného príspevku na mzdy a prostriedky potrebné na realizáciu výskumu v rámci výskumných organizácií na Slovensku.

Prvá výzva z nových eurofondov je spustená. Je určená pre stredné školy vo vybraných regiónoch. Na webinári vám povieme všetky detaily.

Hlavné témy

1) Podpora environmentálnej ochrany z Envirofondu

2) Štipendiá pre výskumníkov a výskumníčky

3) Prvá výzva z Programu Slovensko

Lektor


Lenka Škodová
 – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedmostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre