Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
archív
Čas
60 min.
granty mestá a obce

Dotácie na rozvoj cyklodopravy a elektromobility z Plánu obnovy

Webinár zameraný na predstavenie aktuálnych grantov v oblasti ekologickej dopravy z Plánu obnovy.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Ako prvé v poradí si predstavíme dotácie na budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily, z ktorých môžu získať financie podnikatelia aj samosprávy. Povieme si všetko o podmienkach, ktoré musíte spĺňať, aby ste dotácie získali a aký je postup pri podávaní žiadostí.

V druhej polovici webinára sa zameriame na grantovú výzvu, ktorá bola vyhlásená len pred niekoľkými dňami. Jej cieľom je podpora výstavby cyklistickej infraštruktúry, ktorá svojim charakterom podporí zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce pri dochádzke do zamestnania a škôl a pri prestupe na železničnú dopravu.

Hlavné témy

1) Budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá – podnikatelia

2) Budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá – samosprávy

3) Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

4) Otázky a odpovede

Lektor


Tamás Szőke
– Tamás je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. Okrem grantov je doma aj problematike počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Bol súčasťou riešiteľského kolektívu projektu www.otvorenestrategie.sk v rámci ktorého získal praktické poznatky aj v tejto oblasti.

Maroš Janovič – Maroš je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre