Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
60 min.

Aktuálne dotácie pre poľnohospodárov a lesníkov (2024)

Na tomto webinári vám detailne predstavíme dve aktuálne dotácie poľnohospodárov a lesníkov (70/PRV a 72/PRV). Ukážeme vám aké projekty môžete z výziev financovať a zameriame sa na podmienky, ktoré musíte splniť, aby ste získali dotácie. Okrem toho vám vysvetlíme aké hodnotiace kritériá sa budú pri žiadostiach posudzovať a ako zvýšiť svoje šance na úspech. Podujatie sa uskutoční už vo štvrtok, 8. februára 2024.

Cena s DPH
29 €
Cena s DPH
29 €

O webinári

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila koncom roka 2023 dve výzvy zamerané na podporu poľnhospodárov a lesníkov. Z výzvy 70/PRV môžete financovať napríklad dotácie na investície do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh. Z výzvy 72/PRV môžete získať dotácie na inštaláciu fotovoltiky či tepelných čerpadiel.

Hlavné témy

1) Podrobné predstavenie podmienok výziev

2) Na čo všetko môžete dotácie použiť?

3) Vysvetlenie hodnotiacich kritérií žiadosti

4) Užitočné tipy z praxe – ako zvýšiť šance na úspech

5) Otázky a odpovede

Lektor


Lenka Škodová
 – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedomostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Maroš Janovič – je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky

Cena kurzu

Cena s DPH
29 €

Ďalšie webináre