Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
archív
Čas
90 min.
granty mestá a obce

Aktuálne granty na rozvoj škôl a vzdelávania

Webinár zameraný na predstavenie aktuálnych grantov v oblasti školstva a vzdelávania. Pozrieme na aktuálne možnosti pre základné, stredné ale aj vysoké školy z Plánu obnovy a nových eurofondov.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Medzi prvé vyhlásené výzvy z nového Programu Slovensku patrí výzva na rekonštrukciu základných škôl a výzva na podporu odborného vzdelávania v transformujúcich sa regiónoch. Na webinári si povieme všetko o podmienkach a oprávnených aktivitách, ale aj o tom ako zvýšiť šance na získanie dotácií v rámci týchto výziev.

Bližšie sa pozrieme aj na aktuálnu výzvu z Plánu obnovy, ktorej cieľom je vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania a podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch. Okrem toho vám povieme viac aj o výzve na rekonštrukciu vysokoškolských internátov a o výzve Školy budúcnosti.

Hlavné témy

1) Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl

2) Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania

3) Učitelia pre 21. storočie

4) Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl

5) Školy budúcnosti

6) Otázky a odpovede

Lektor


Lenka Škodová
 – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedmostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Maroš Janovič – Maroš je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre