Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
súčasť archívu
Čas
60 min.

Aktuálne dotácie pre školy z Plánu obnovy (2023)

Radi by ste využili granty a dotácie pre financovanie vašich projektov, ale neviete sa zorientovať v spleti informácií?

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Z dotácií môžu zriaďovatelia škôl financovať napríklad výstavbu nových objektov, rekonštrukcie, stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry, ale aj obstaranie materiálno-technického vybavenia škôl. V rámci výzvy na debarierizáciu stredných škôl to môžu byť výdavky spojené s obstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia súvisiaceho s debarierizáciou.

Na webinári si predstavíme detaily jednotlivých výziev a pozrieme sa na podmienky, ktoré musia žiadatelia splniť, na to, aby úspešne získali financie. Účastníci sa dozvedia tiež užitočné tipy ako zvýšiť šance na úspech a ako postupovať ak potrebujú pomoc s vypracovaním projektu.

Hlavné témy

1) Zvyšovanie kapacít škôlok
2) Zvyšovanie kapacít základných škôl
3) Výzva na debarierizáciu stredných škôl
4) Výzva na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Lektor

Tamás SzőkeTamás sa grantom a dotáciám venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre