Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
22. 3. 2023
Čas
10:00 – 11:00

Dotácie pre podnikateľov z Plánu obnovy v roku 2023

Akú podporu budú môcť podnikatelia získať v roku 2023? Na najbližšom bezplatnom webinári sa zameriame na možnosti dotácií pre podnikateľov z Plánu obnovy a odolnosti. Povieme si viac o  samotnom procese získania dotácie a systéme, prostredníctvom ktorého sú prerozdeľované zdroje z Plánu obnovy. Predstavíme si tiež aktuálne informácie o grantových výzvach, ktoré sú naplánované na tento rok.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Plán obnovy a odolnosti je popri eurofondoch jedným z kľúčových zdrojov financovania projektov na Slovensku. Tvoria ho reformy a investície, ktorých cieľom je nasmerovať Slovensko k lepšej, digitálnej, no predovšetkým zelenej budúcnosti. V najbližších rokoch bude mať Slovensko k dispozícii 6,3 miliárd eur na vykonanie reforiem a investícií. Na webinári si povieme viac o tom, ako celý proces získavania financií z plánu funguje.

O dotácie z Plánu obnovy sa môžu žiadatelia uchádzať už od minulého roka. V roku 2023 budú môcť získať podnikatelia dotácie napríklad v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, digitálnych technológií alebo inovácií. Oblastí podpory je však viac. Tie najdôležitejšie si predstavíme už v stredu, 22. marca 2023.

Hlavné témy

1) Ako funguje Plán obnovy a odolnosti?
2) Aktuálne a plánované dotácie pre podnikateľov na rok 2023
3) Kľúčové oblasti podpory firiem do roku 2026
4) Otázky a odpovede

Lektori


Tamás Szőke – 
Tamás je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie.

Maroš Janovič – Maroš je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
8. 3. 2023
Čas
9:00 – 13:00

Povinná elektronická platforma platná od 1.2.2023

Od 1. februára 2023 platí zákaz používania súkromných elektronických prostriedkov pri zákazkách s nízkou hodnotou a podlimitných zákazkách. Povinné využívanie elektronickej platformy prináša viacero otázok.

Cena s DPH
79 €
Cena s DPH
79 €

O webinári

Ako postupovať pri zákazkách vyhlásených pred 1.2.2023?

Všetky otázky súvisiace s elektronickou platformou zodpovieme na našom webinári. Predstavíme si tiež funkcionality elektronickej platformy a názornými ukážkami vytvoríme novú zákazku.

Dozviete sa tiež ako využívať elektronickú platformu, ale aj to, aké máte práva a povinnosti v prípade ak ste doteraz používali iné elektronické prostriedky (JOSEPHINE, Eranet, Tendernet, Elena, EVOservis a iné). Ako postupovať po 1.2.2023 ak máte neukončené zákazky v týchto systémoch? Tiež si vysvetlíme aký je rozdiel medzi platformou a vestníkom, resp. systémom ISZU.

Webinár sa uskutoční 8. marca 2023 a bude prebiehať prostredníctvom aplikácie alebo webového rozhrania ZOOM. Záznam z webinára bude zaslaný všetkým registrovaným účastníkom.

Hlavné témy

1. Zákonný rámec na využívanie elektronickej platformy
2. Rozdiel v zadávaní podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou v IS EVO a IS EKS ako dvoch častí elektronickej platformy
3. Zákazky s nízkou hodnotou v elektronickej plaftorme
4. Praktické ukážky vytvorenia zákazky, odoslania pozvánok hospodárskym subjektom
5. Ako realizovať zákazku s nízkou hodnotou neverejne
6. Zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky so zverejnením vo vestníku
7. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
8. Elektronická aukcia
9. Vytvorenie prístupu pre kontrolné orgány
10. Prenos zákazky z iného systému do elektronickej platformy
11. Je potrebné migrovať zákazky s nízkou hodnotou vyhlásené v iných systémoch do elektronickej platformy?

Lektor

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M. – Odborník v oblasti verejného obstarávania, expert zadávania zákaziek realizovaných podľa zmluvných pravidiel FIDIC. Expert je tvorcom a prevádzkovateľom informačného systému na elektronickú komunikáciu podľa §20 zákona o verejnom obstarávaní ELENA.

Cena kurzu

Cena s DPH
79 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
súčasť archívu
Čas
100 min.

Dotácie pre mestá a obce v roku 2023

Mestá a obce patria medzi kľúčových prijímateľov podpory z eurofondov a Plánu obnovy. Aké projekty budú môcť samosprávy financovať z dotácií v roku 2023? Viac sa dozviete už v stredu 1. marca o 10:00, na tradičnom bezplatnom webinári.

Tento webinár sa už uskutočnil. Nájdete ho však v archíve webinárov, ktorý je súčasťou balíkov predplatného MEDIUM a PROFI.  

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Spolu s kolegami vám povieme viac o podporovaných oblastiach z nového Programu Slovensko, ktorý bude v programovom období 2021-2027 zastrešovať eurofondy na Slovensku. Pozrieme sa tiež na Plán obnovy a výzvy, ktoré boli vyhlásené ešte v roku 2022, no mestá a obce sa do nich môžu zapojiť aj v roku 2023. Priblížime vám tiež výzvy, ktoré plánujú ministerstvá vyhlásiť v nasledujúcom období.

Okrem aktuálnych informácií o grantoch pre samosprávy v roku 2023 sa dozviete viac o podmienkach jednotlivých výziev a plánoch na najbližšie roky.

Hlavné témy

1) Dotácie pre mestá a obce z Programu Slovensko
2) Dotácie pre mestá a obce z Plánu obnovy
3) Program obnovy dediny v roku 2023
4) Otázky a odpovede

Lektor

Lenka ŠkodováLenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov.

Maroš Janovič – Maroš je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
240 min.

Špecifiká verejného obstarávania IT služieb

Tento webinár sa už uskutočnil. Dostupný je však kompletný videozáznam, ktorý si môžete zakúpiť na tomto mieste. Po uskutočnení objednávky vám videonahrávku a prezentáciu zašleme na váš mail.

Cena s DPH
79 €
Cena s DPH
79 €

O webinári

Cieľom webinára je priblížiť účastníkom osobitosti procesu obstarávania IT služieb a identifikovať najčastejšie chyby v danom procese. Vďaka webináru si spravíte aj prehľad o nových kompetenciách ÚVO a oprávneniach prijímateľov spojených s novými kompetenciami ÚVO.

Na tomto webinári identifikujeme hlavné špecifiká obstarávania IT služieb a ich vplyv na proces verejného obstarávania, najmä so zameraním na úpravu práv duševného vlastníctva a Vendor Lock-In. Pozrieme sa tiež bližšie na opis kompetencií ÚVO v zmysle zákona č. 121/2022 Z. z.

Spolu s rozvojom digitalizácie a inovácií je spojená aj zvýšená potreba obstarávania IT služieb.

IT služby na rozdiel od iných bežných komodít majú svoje špecifiká, ktoré ovplyvňujú proces obstarávania, prípadne aj samotné plnenie zmluvy. Osobitným problémom je situácia Vendor Lock-In, kedy je obstarávateľ limitovaný pri obstarávaní nových IT služieb existujúcimi výhradnými právami existujúceho dodávateľa. Ide o tzv. „zamknutie“ existujúceho dodávateľa u konkrétneho obstarávateľa a výhradnosť jeho postavenia pri poskytovaní služieb.

V novom programovom období (2021 – 2027) začína ÚVO plniť úlohy orgánu priamo zapojeného do implementačného procesu projektov, s čím sú spojené aj nové úlohy a oprávnenia ÚVO. Zmyslom seminára je poskytnúť prehľad o nových kompetenciách ÚVO a porovnať ich s predchádzajúcou právnou úpravou za účelom zvýraznenia týchto zmien.

Z webinára bude k dispozícii kompletný videozáznam.

Hlavné témy

1) Základné rozdiely IT služieb od ostatných predmetom zákazky
2) Predmet zákazky, jeho definovanie
3) IT služby a duševné vlastníctvo
4) Vendor lock-in a čo s ním
5) Základný opis kompetencií ÚVO
6) Priblíženie jednotlivých procesov súvisiacich s novými úlohami ÚVO
7) Oprávnenia žiadateľov/prijímateľov
8) Kontrola prijímateľov
9) Súvisiace predpisy a vzťahy

Lektor

JUDr. Milan Žoldoš – senior advokát v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala, s.r.o. Od roku 2002 sa venuje problematike poskytovaniu pomoci z fondov EÚ, v minulosti pracoval na Ministerstve financií SR ako právnik a certifikátor. Právne služby v danej oblasti poskytoval ako štátnym orgánom a iným verejným orgánom tak aj súkromnému sektoru. Špecializuje sa na oblasť pomoci a podpory z fondov EÚ a verejné obstarávanie.

Cena kurzu

Cena s DPH
79 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
súčasť archívu
Čas
60 min.

Novoročný výber grantov s GrantExpertom

Na prelome rokov 2022 a 2023 bolo vyhlásených niekoľko zaujímavých grantových výziev. Už v utorok, 17. januára si predstavíme niekoľko z nich. Vďaka informáciám zistíte, kto môže financie získať, detailné podmienky jednotlivých výziev a na čo si dať pri žiadostiach pozor.

Tento webinár sa už uskutočnil. Nájdete ho však v archíve webinárov, ktorý je súčasťou balíkov predplatného MEDIUM a PROFI.  

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Na webinári si ukážeme podrobnosti výzvy, ktorá podporuje výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. Podniky môžu vďaka nej požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu.

Okrem toho vám predstavíme aj novú výzvu z Envirofondu, vďaka ktorej môžu obce aspoň čiastočne sa nachádzajúce v chránených územiach (do 2 000 obyvateľov) financovať budovanie verejných vodovodov, budovanie verejných kanalizácii či budovanie vodozádržných opatrení.

Treťou témou na webinári bude Fond na podporu športu, ktorý koncom minulého roka vyhlásil ďalšiu výzvu na budovanie a modernizáciu športovej infraštruktúry.

Hlavné témy

1) Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
2) Budovanie vodovodov, kanalizácií a vodozádržných opatrení
3) Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Lektor

Maroš Janovič – Maroš je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Lenka ŠkodováLenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
súčasť archívu
Čas
60 min.

Aktuálna dotácia pre poľnohospodárske podniky

Už v stredu, 14. decembra 2022 vám predstavíme detaily novej výzvy na podporu poľnohospodárov z PRV. O dotáciu sa môžu uchádzať fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Na webinári sa dozviete, čo všetko musíte spĺňať, aké projekty budú podporené, ako prichystať podklady a ako podať žiadosť.

Tento webinár sa už uskutočnil. Nájdete ho však v archíve webinárov, ktorý je súčasťou balíkov predplatného MEDIUM a PROFI.  

Cena s DPH
19,90 €
Cena s DPH
19,90 €

O webinári

Nová výzva na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov bola vyhlásená v polovici novembra 2022. Žiadosti je možné podávať až do apríla 2023. Maximálne oprávnené výdavky na jeden projekt sa pohybujú od 5 tisíc eur až do 2 miliónov eur. Na webinári si ukážeme aké projekty môžete financovať a ako môžete peniaze získať.

Dozviete sa viaceré informácie z praxe aj užitočné tipy ako zvýšiť svoje šance na úspech. Z webinára bude spravený kompletný videozáznam, ktorý bude všetkým zaregistrovaným k dispozícii neobmedzene.

Hlavné témy

1) Vysvetlenie podmienok novej výzvy
2) Aké projekty môžete financovať?
3) Ako zvýšiť šance na úspech?
4) Odporúčania pre vypracovanie projektovej žiadosti
5) Diskusia

Lektor

Maroš Janovič – Maroš je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Lenka ŠkodováLenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov.

Cena kurzu

Cena s DPH
19,90 €

Ďalšie webináre