Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
19.7.2022
Čas
10:00 – 12:00

Webinár: Projektové riadenie v eurofondoch

Ako sa riadi eurofondový projekt a je projektovým manažérom každý kto pracuje na projekte? O projektovom riadení vám porozprávame viac v utorok 19. júla 2022.

Cena s DPH
59 €
Cena s DPH
59 €

O webinári

Spolu s kolegami z Grantexpert a Centire máme za sebou mnoho skúseností s riadením rôznych projektov. Aj takých, ktoré boli financované zo zdrojov EÚ ale aj takých, ktoré boli financované z iných zdrojov. Často vedieme medzi sebou debaty o tom, že pozícia projektového manažéra v EÚ projektoch bola degradovaná na administratívneho štatistu. Je to však naozaj tak?

O rozdieloch medzi štandardným a eurofondovým projektom, ale aj ďalších zaujímavých otázkach spojených s projektovým riadením vám povieme viac na webinári v utorok, 19. 7. 2022. Ukážeme vám tiež čo znamená riadiť projekt financovaný z externých zdrojov. Webinár je vhodný aj pre ľudí, ktorí ešte nemajú s riadením projektov žiadne skúsenosti.

Hlavné témy

1) Základné projektové pojmy
2) Životný cyklus projektov ako ho (ne)poznáme
3) Rozdiely medzi štandardným projektom a EÚ projektom v jednotlivých fázach projektu
4) Vybrané nástroje projektového riadenia
5) Odporúčania pre projektové riadenie

Lektor

Viera Holešovákonzultantka pre spoločenské inovácie a medzinárodné projekty

Lenka Chovancová Ťupeková – konzultantka pre projekty financované z EÚ fondov

Cena kurzu

Cena s DPH
59 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
7.7.2022
Čas
10:00 – 11:00

Webinár: Návod ako vyplniť žiadosť o dotáciu pre poľnohospodárov

Mladí a malí poľnohospodári majú opäť jedinečnú príležitosť uchádzať sa o finančnú podporu. Na tomto webinári vám ukážeme podrobný návod, ako vyplniť žiadosť, ktorá je nevyhnutná k tomu, aby ste dotáciu získali.

Cena s DPH
49 €
Cena s DPH
49 €

O webinári

Pôdohospodárska platobná agentúra ešte v marci tohto roka vyhlásila 2 výzvy s celkovou alokáciou takmer 34 miliónov €. V prípade opatrenia 6.1 môžu o dotáciu žiadať mladí poľnohospodári, t. j. fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Oprávneným žiadateľom v rámci výzvy 6.3 sú zasa malé poľnohospodárske podniky.

O dotácie pre poľnohospodárov môžete žiadať od 1. 7. 2022 do konca septembra 2022. Práve teraz je teda najvhodnejší čas pripraviť sa na to, ako vyplniť žiadosť o dotáciu svojpomocne.

Hlavné témy

1) Kde nájsť formulár žiadosti a ako ho odoslať
2) Čo všetko žiadosť obsahuje a aké prílohy k nej musíte doložiť
3) Vypĺňanie formulára – krok za krokom
4) Tipy a triky ako zvýšiť svoje šance na úspech

Lektor

Maroš Janovič – Maroš je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Cena kurzu

Cena s DPH
49 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
22.6.2022
Čas
10:00 – 11:00

Webinár: Júnový výber grantov s GrantExpertom

Už v stredu 22. júna 2022 vám počas tradičného bezplatného webinára predstavíme niekoľko aktuálnych výziev.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Na webinári sa tento raz zameriame na výzvu, z ktorej môžete financovať vzdelávanie zamestnancov a získavanie nových zručností vrátane tých digitálnych. Výzva je určená pre súkromné spoločnosti ako aj pre štátny sektor, či mestá a obce. V rámci ďalšej výzvy si porozprávame viac o podpore pohraničného regiónu SR a ČR. V rámci SR sa výzvy týka Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja. Priestor na webinári dostane aj grantová podpora mladých umelcov v oblastiach literatúry, výtvarného umenia, hudby, dizajnu, divadla či audiovizuálnej tvorby.

Spolu s kolegami vám priblížime, kto sa môže uchádzať o dotácie a predstavíme vám aj podmienky či aktivity, na ktoré môžete získať financie.

Hlavné témy

1) Rozvoj zručností na podporu trhu práce (2022)
2) Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (2022)
3) Grantový program UMENIE

Lektor

Maroš Janovič – Maroš je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Lenka ŠkodováLenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
15.6.2022
Čas
09:00 – 13:00

Webinár: Možnosť dodatkovania zmlúv z dôvodu nárastu cien

Nárast cien (najmä v stavebníctve) je v súčasnosti extrémny. Týka sa to nielen zákaziek, ktoré sú v procese verejného obstarávania ale aj projektov, ktoré boli vysúťažené pred týmto inflačným tornádom a v súčasnosti sú v realizácií. Webinár bude zameraný na metodický a rozhodovací pohľad ÚVO.

Cena s DPH
79 €
Cena s DPH
79 €

O webinári

Aplikačná prax doslova tlačí na Úrad pre verejné obstarávanie, aby zaujal k vysokej inflácií stanovisko a to najmä k možnosti a dôvodom navyšovania vysúťaženej ceny cez tzv. dodatky.

Predmetom webinára je ozrejmenie Všeobecného metodického usmernenia UVO 6-2022. Program sa však neobmedzuje len na predstavenie predmetného Všeobecného metodického usmernenia, (ktoré má 22 strán) ale podrobne analyzuje všetky okolnosti a dôvody možnosti uzavretia dodatku pre navýšenie cien počas plnenia zmluvy vrátane podrobnej analýzy aktuálnej rozhodovacej a metodickej praxe UVO.

Hlavné témy

1) Všeobecné metodické usmernenie UVO č. 6 2022: východiská, UVO rozlišuje medzi COVID , vojnou a infláciou

2) Kedy nie je možné dodatkovať? Prečo sa Úrad pozerá aj na doterajší priebeh plnenia zmluvy?

3) Kedy je lepšie nedodatkovať a obstarávať zákazku alebo jej časť nanovo?

4) Kedy je možné dodatkovať? Čo znamená časový a vecný aspekt pri dodatkoch? Čo je príčinná súvislosť posudzovaná pri dodatkoch?

5) Čo musí verejný obstarávateľ preukázať na to, aby mohol byť dodatok legálne uzavretý?

6) Môže verejný obstarávateľ uzatvárať dodatky navyšujúce cenu o 50 percent aj opakovane? Je možné predĺžiť čas plnenia kvôli nárastu cien?

7) Je možné zmeniť položky plnenia, kvôli nedostupnosti niektorých materiálov? Aký index nárastu cien sa má použiť?

Lektor

JUDr. Juraj Tkáč PhD. – Predseda Únie profesionálov verejného obstarávania. Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
79 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
7.6.2021
Čas
10:00 – 11:00

Webinár: Dotácie pre mestá a obce z Programu Slovensko

Na aké projekty budú môcť mestá a obce získať financie z eurfondov v najbližších rokoch? O podpore samospráv z nového Programu Slovensko vám povieme viac na webinári.

Cena s DPH
29 €
Cena s DPH
29 €

O webinári

Aké projekty budú podporené z nových eurofondov pre mestá a obce? Okrem aktuálnych informácií sa dozviete viac o podmienkach podpory, o stratégii financovania EŠIF a o tom, aké novinky prinesie jeden operačný program.

Webinár bude prebiehať online. Videozáznam bude zaslaný všetkým registrovaným účastníkom.

Hlavné témy

1) Aké projekty pre mestá a obce budú podporované z nových eurofondov
2) Nové pravidlá Programu Slovensko
3) Základné podmienky plánovaných výziev

Lektor

Tamás SzőkeTamás je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie.

Maroš Janovič – Maroš je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Cena kurzu

Cena s DPH
29 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
31.5.2021
Čas
10:00 – 11:00

Webinár: Granty pre podnikateľov z Programu Slovensko

Posledný májový webinár bude venovaný novým eurofondom a konkrétne téme podpory podnikania z Programu Slovensku.

Cena s DPH
29 €
Cena s DPH
29 €

O webinári

Aké projekty budú podporené z nových eurofondov pre podnikateľov? Kto bude môcť peniaze získať? Okrem aktuálnych informácií sa dozviete viac o procese akým bude nový Program Slovensko financovať malé a stredné podniky a tiež o stratégii financovania EŠIF.

Webinár bude prebiehať online. Videozáznam bude zaslaný všetkým registrovaným účastníkom.

Hlavné témy

1) Aké oblasti podnikania budú podporované z nových eurofondov
2) Nové pravidlá Programu Slovensko
3) Základné podmienky plánovaných výziev

Lektor

Tamás SzőkeTamás je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie.

Maroš Janovič – Maroš je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Cena kurzu

Cena s DPH
29 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
20.5.2022
Čas
10:00 – 11:00

Webinár: Májový výber výziev s GrantExpertom

Už v piatok 20. mája 2022 vám počas tradičného bezplatného webinára predstavíme niekoľko aktuálnych výziev.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Prvá výzva, ktorej sa počas webinára budeme venovať bude z plánu obnovy. Je zameraná na podporu cyklodopravy na Slovensku. Výzva s celkovou alokáciou viac než 30 miliónov eur je zaujímavá predovšetkým pre mestá a obce. Bližšie sa tiež pozrieme aj na nová granty, ktoré vyhlásila Národná banka Slovenska. Podporiť z nich budete môcť najmä projekty na zvyšovanie finančnej gramotnosti ale aj ďalšie vzdelávacie aktivity.

Priestor na webinári dostane aj grantová podpora znevýhodnených skupín. Spolu s kolegami vám priblížime, kto sa môže uchádzať o dotácie a predstavíme vám aj podmienky či aktivity, na ktoré môžete získať financie.

Hlavné témy

1) Podpora cyklodopravy na Slovensku
2) Granty na rozvoj finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania
3) Podpora kultúry a digitálnych zručností znevýhodnených skupín obyvateľstva

Lektor

Tamás SzőkeTamás sa grantom a dotáciám venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie.

Lenka ŠkodováLenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
12.5.2021
Čas
10:00 – 12:00

Webinár: Zákon o Pláne obnovy

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (Plán obnovy) predstavuje samostatný a nový zdroj financovania projektov a reforiem, s ktorým SR nemá doteraz žiadne skúsenosti. Práve preto bolo na realizáciu uvedeného mechanizmu nutné prijať osobitný právny predpis.

Cena s DPH
69,90 €
Cena s DPH
69,90 €

O webinári

Zmyslom webinára je priblíženie tejto právnej úpravy prijatej účelovo na realizáciu Plánu obnovy.
Vo štvrtok, 12. mája 2022 si povieme viac o právach a povinnostiach zúčastnených subjektov pri čerpaní financií z Plánu obnovy, najmä z pohľadu žiadateľov a prijímateľov.

Webinár je teda určený predovšetkým potenciálnym žiadateľom a prijímateľom prostriedkov z Plánu obnovyzamestnancom miest, obcí, VÚC, ktoré sa môžu zúčastniť výkonu mechanizmu.

Hlavné témy

1) Opis základnej systematiky zákona o Pláne obnovy
2) Identifikácia subjektov zúčastnených na vykonávaní mechanizmu Plánu obnovy
3) Priblíženie procesov súvisiacich s čerpaním prostriedkov
4) Oprávnenia žiadateľov/prijímateľov
5) Kontrola prijímateľov
6) Súvisiace predpisy a vzťahy
7) Otázky a diskusia

Lektor

JUDr. Milan Žoldošsenior advokát v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala, s.r.o. Od roku 2002 sa venuje problematike poskytovaniu pomoci z fondov EÚ, v minulosti pracoval na Ministerstve financií SR ako právnik a certifikátor. Právne služby v danej oblasti poskytoval ako štátnym orgánom a iným verejným orgánom tak aj súkromnému sektoru. Špecializuje sa na oblasť pomoci a podpory z fondov EÚ a verejné obstarávanie. 

Cena kurzu

Cena s DPH
69,90 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
28.4.2021
Čas
10:00 – 11:30

Webinár: Nové dotácie na podporu poľnohospodárov

Už vo štvrtok 28. apríla 2022 sa na webinári dozviete všetky informácie o aktuálnych výzvach na podporu malých a mladých poľnohospodárov.

Cena s DPH
19,90 €
Cena s DPH
19,90 €

O webinári

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo nové výzvy na podporu poľnohospodárov a farmárov v dvoch rôznych oblastiach:

– podopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

– podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Celková alokácia výziev je až 34 miliónov, pričom podpora na jednu žiadosť sa pohybuje v závislosti od podopatrenia vo výške maximálne 15 000 € resp. 50 000 €. Na webinári si predstavíme detailné podmienky výziev. Vďaka tomu zistíte či ste oprávneným žiadateľom, aké podmienky musíte spĺňať, aby ste podporu získali. Povieme si viac informácií aj o samotnej žiadosti a o tom, ako maximalizovať svoje šance na úspech. Webinár sa uskutoční vo štvrtok 28. apríla 2022.

Hlavné témy

– Detailné podmienky výziev
– Kto všetko je oprávneným žiadateľom a koľko viete získať?
– Kompletné informácie o žiadosti
– Ako zvýšiť svoje šance na úspech?

Lektor

Maroš Janovič, expert na eurofondy

Cena kurzu

Cena s DPH
19,90 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
13.4.2022
Čas
9:00 – 14:00

Webinár: Nová jednotná príručka k verejnému obstarávaniu

Veľká novela verejného obstarávania priniesla so sebou potrebu úpravy Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania.

Cena s DPH
79,90 €
Cena s DPH
79,90 €

O webinári

Veľká novela verejného obstarávania priniesla so sebou potrebu úpravy Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.

Zmeny v Jednotnej príručke sú účinné od 31.03.2022. Viete ako po novom zadávať „eurofondové“ zákazky tak, aby Vám nehrozila korekcia? Webinár sa neobmedzuje len na zmeny v Jednotnej príručke ale zameriava sa aj na súvisiace zmeny v rámci Veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní.

Hlavné témy

Zmeny v limitoch pre zákazky:
– nový spôsob stanovenia PHZ
– režim jednokolového verejného obstarávania
– PHZ a verejné obstarávanie v jednom

Zadávanie výnimiek z verejného obstarávania na eurofondové zákazky:
– dobrovoľná ex ante
– režim zmlúv kde intenzita pomoci nedosahuje 50 %
– osobitný režim zazmluvňovania nájomných zmlúv
– zmeny v inhouse zmluvách

Zákazka s nízkou hodnotou:
– zánik predkladania ponúk poštou/emailom
– čo sa považuje za dostatočnú náhradu za elektronickú platformu?
– ktoré zákazky s nízkou hodnotou sa musia/môžu zverejňovať po novom na stránke Partnerskej dohody?
– ktoré zákazky s nízkou hodnotou sa musia/môžu zverejňovať po novom vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie?
– zmeny v zákazke s nízkou hodnotou podľa veľkej novely
– zahraničný jazyk ponúk, čestné vyhlásenie na splnenie podmienok účasti pri zákazke s nízkou hodnotou

Zmeny v zákazkách s investičnou pomocou nad 50 %:
– jednotná príručka ide nad rámec veľkej novely a zakotvuje pravidlá aj pre iné ako nadlimitné stavebné zákazky
– náležitosti výzvy na predkladanie ponúk
– spôsob zverejňovania výzvy na predkladanie ponúk

Zmeny v bežnej dostupnosti:
– čo znamená nová definícia bežnej dostupnosti?
zánik EKS
zmeny v dynamickom nákupnom systéme
zákazky zadávané zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby

Zmeny v podmienkach účasti:
– nové znenie osobného postavenia zmena v povinnosti vyhodnocovať referencie nové možnosti vylúčenia

Všeobecné zmeny v zákazkách:
– nový spôsob otvárania ponúk novinky v spôsobe oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk
– rokovanie o znížení ceny po vyhlásení víťaza
– zákaz účasti verejných funkcionárov a ako sa táto skutočnosť preukazuje
– zákaz účasti ponúk/uchádzačov z tretích krajín a ako sa táto možnosť aplikuje

Lektor

JUDr. Juraj Tkáč PhD. – Predseda Únie profesionálov verejného obstarávania. Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
79,90 €

Ďalšie webináre