PLÁN OBNOVY PODNIKATELIA PROGRAM SLOVENSKO
8.9.2022

Ako získať dotácie na podnikanie?

Každá firma potrebuje v začiatkoch na svoj rozbeh financie. Inak tomu nie je ani v neskoršej fáze rozvoja podnikania. Základným zdrojom sú pre podnikateľov vlastné úspory. Ďalšími možnosťami sú napríklad úver, lízing, mikropôžička, dotácie na podnikanie, alebo vstup investora do firmy. V tomto článku sa zameriame práve na možnosti podpory z grantov a dotácií.

Dotácie pre podnikateľov z Plánu obnovy a Programu Slovensko

Na úvod treba spomenúť, že dotácie nie sú rýchlou ani jednoduchou možnosťou získania financií pre podnikateľov. Jednoduchou cestou k získaniu financií je napríklad podnikateľský úver, zvyčajne je však potrebné ručiť majetkom firmy. Firmy vedia získať dotácie na rôzne projekty. Oblasti podpory sa však v čase menia a s každým programovým obdobím prichádzajú nové témy a nové grantové výzvy. Ak mohla vaša firma napríklad získať pred 3 rokmi dotácie na nákup strojov, dnes už takáto podpora nemusí byť k dispozícii. Preto je dôležité sledovať čerstvé informácie, ale aj plánované a aktuálne grantové výzvy.

Kľúčovými zdrojmi financovania firiem z NFP bude okrem fondov EÚ aj Plán obnovy. Zatiaľ čo plán obnovy je úplne novým mechanizmom určeným na obnovu ekonomiky po kríze, EÚ fondy už vstúpili do niekoľkého programového obdobia. Nové programové obdobie 2021 až 2027 bude na Slovensku charakteristické rôznymi zmenami. Azda najvýraznejšou je zjednotenie viacerých operačných programov do jedného Programu Slovensko. Z hľadiska tém sa Plán obnovy aj Program Slovensko prekrývajú, no každý má svoje špecifiká.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Dotácie na obnoviteľné zdroje aj IT projekty

Eurofondy aj plán obnovy nachádzajú synergie v kľúčových oblastiach podpory. V tých budú dominantné najmä zelené projekty, energetika a digitalizácia. Grantové výzvy pre podnikateľov budú zamerané napríklad na tieto témy:

  • Podpora výroby energie z obnoviteľných zdrojov
  • Zlepšenie energetickej efektívnosti priemyselných budov a výrobných hál
  • Vzdelávanie zamestnancov a manažérov malých a stredných podnikov
  • Dotácie na nabíjacie stanice pre elektromobily
  • Budovanie vodíkovej infraštruktúry
  • Podpora zeleného podnikania
  • Zvyšovanie environmentálnej výkonnosti podnikov
  • Podpora rodinného podnikania a alternatívnych foriem podnikania
  • Dotácie na služby podporujúce cestovný ruch
  • Znižovanie produkcie obalov

Možnosti finančnej aj nefinančnej pomoci

Mnoho podnikateľov sa snaží nájsť pre svoju firmu rôzne alternatívne zdroje financovania alebo inej podpory. Dotácie na podnikanie nie sú jediným zdrojom pomoci pre firmy. Existujú aj možnosti tzv. nefinančnej pomoci. Nefinančná pomoc sa týka zabehnutých firiem ale aj začínajúcich a budúcich podnikateľov.

Nefinančná pomoc pre podnikateľov má podobu služieb, ktoré môžete získať bezplatne, alebo s čiastočným spolufinancovaním. Služby na podporu podnikania sa líšia podľa konkrétneho typu, majú vlastné pravidlá a termíny. Treba tiež povedať, že možností pre podnikateľov je pomerne dosť.
Viac sa o možnostiach nefinančnej pomoci dozviete v našom staršom článku.

dotácie na podnikanie

Aký je postup pre získanie dotácie?

Projektový zámer

V prvom kroku treba mať dobre premyslený projektový zámer teda to, na aký účel alebo aktivity chcete financie získať. Môže to byť napríklad: nákup vybavenia alebo technológie, výskumný projekt, vzdelávanie zamestnancov či investície do zlepšenia energetickej efektívnosti podniku. Výsledkom projektového zámeru má byť zrozumiteľný, merateľný a dosiahnuteľný plán, ktorý pomôže implementovať váš zámer. Projektový zámer by mal vychádzať zo strategických cieľov vašej organizácie či firmy. Zjednodušene povedané – projektový zámer by mal obsahovať čo najpresnejšiu predstavu, na aké aktivity chcete získať peniaze a čo chcete projektom dosiahnuť.

Vyhľadanie vhodnej výzvy

Následne je dôležité identifikovať či sú aktuálne vhodné zdroje na financovanie konkrétneho zámeru. Na tento účel môže slúžiť databáza grantov na portáli Grantexpert.sk, v ktorej nájdete všetky aktuálne možnosti. V prípade záujmu o vyhľadanie grantu k vašim projektom našimi expertmi, odporúčame využiť službu balíka PROFI, v rámci ktorého vám naši konzultanti vedia vyhľadať výzvy k 3 rôznym projektom. V cene máte aj individuálnu konzultáciu a ďalšie služby. Viac o balíku predplatného nájdete TU.

Ďalšou alternatívou môže byť pomoc priamo od našich expertov formou individuálnej konzultácie. To znamená, že váš projektový zámer si pozrie expert a preverí všetky aktuálne možnosti za vás.


Napísanie kvalitnej žiadosti o dotáciu

Ako vypracovať dobrú projektovú žiadosť, ktorá bude úspešná? Táto otázka trápi mnoho potenciálnych žiadateľov. Vo väčšine prípadov je to však pomerne zdĺhavý proces, počas ktorého žiadateľ vypracováva okrem žiadosti aj viacero príloh. Súčasťou žiadosti o grant môže byť napríklad podnikateľský plán, rozpočet, aktivity projektu a podobne.

Pre žiadateľov môže znamenať tento proces veľkú časovú investíciu s malou pravdepodobnosťou úspechu a preto sa často obracajú na expertov. Grantexpert.sk je tím skúsených grantových expertov a s prípravou žiadosti vám radi pomôžeme. Viac informácií sa dozviete na našej stránke venovanej príprave projektovej žiadosti.