NEFINANČNÁ POMOC PODNIKATELIA
9.6.2022

Možnosti nefinančnej pomoci pre podnikateľov

Ste podnikateľ alebo len začínate podnikať a chceli by ste vedieť aké možnosti pomoci máte k dispozícii? Nižšie vám ukážeme zaujímavé príležitosti, ktoré môžete pomerne jednoducho využiť.

možnosti nefinančnej pomoci pre podnikateľov

Nefinančná pomoc pre podnikateľov má podobu služieb, ktoré môžete získať bezplatne, alebo s čiastočným spolufinancovaním. Služby na podporu podnikania sa líšia podľa konkrétneho typu, majú vlastné pravidlá a termíny. Treba tiež povedať, že možností pre podnikateľov je pomerne dosť. Pripravili sme preto veľký prehľad aktuálne dostupných možností, ktorý pravidelne aktualizujeme.

Využite 10 hodinové bezplatné poradenstvo

Podnikatelia majú možnosť získať bezplatné služby experta z praxe, v rozsahu 10 hodín. Najčastejšie sa využívajú na konzultovanie témy financií, cenotvorby, marketingu, manažmentu a práva. Administratíva výzvy je jednoduchá, schválenie žiadosti takmer okamžité a zapojiť sa môžu záujemcovia zo všetkých krajov. Ak ste podnikateľ z Bratislavského kraja, nájdete viac informácie TU, ak ste z ostatných krajov TU.

Dlhodobá spolupráca – 80 hodín bezplatného poradenstva

Podnikatelia majú možnosť získať služby externého experta v rozsahu 80 hodín. Jedná sa o dlhodobú spoluprácu, v rámci ktorej firma získa experta z praxe, ktorý firme odovzdá svoje skúsenosti a nasmeruje firmu správnym smerom. Cieľom je motivovať mikropodniky, malé a stredné podniky , ktoré doposiaľ mali limitovanú skúsenosť s online podnikaním, na zavedenie a rozvoj digitálnych technológií vo svojom podnikaní, či využívanie digitálnych nástrojov s orientáciou na internacionalizáciu a rozvoj znalostí a zručností MSP v tejto oblasti. Informácie pre žiadateľov nájdete v našej databáze grantov.

Biznis konzultácie pre podnikateľky

Samostatná výzva je pre ženy, ktoré sa venujú podnikaniu. Jedná sa o podobnú výzvu ako je štandardné 10 hodinové poradenstvo s tým rozdielom, že oprávnení žiadatelia sú len ženy, ktoré podnikajú. Informácie nájdete aj v našej databáze grantov.

10 hodinové poradenstvo pre sociálne podniky

Aj podnikatelia, ktorí pôsobia ako sociálne podniky, majú možnosť získať 10 bezplatných konzultačných hodín. Poradenstvo je možné realizovať aj online a slúži na prepojenie sociálneho podniku s expertom z praxe. Viac informácií nájdete na stránke na NPC.

Bezplatné služby na rozvoj podnikania do zahraničia

Malé a stredné podniky, ktoré zvažujú expanziu svojho podnikania do zahraničia, môžu získať bezplatne 10 hodín spolupráce s expertom, ktorý ich nasmeruje. Viac informácií nájdete TU. Rovnako je možné žiadať o pridelenie experta v rozsahu 80 hodín. Služba je určená pre malé a stredné podniky so sídlom na celom území SR. Viac informácií nájdete TU. Navyše je možné využiť službu vytvorenia obchodných a technologických profilov, ktoré slúžia na budovanie medzinárodných partnerstiev. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Bezplatné poradenstvo pre startupy

Samostatná výzva je pre startupy, v rámci ktorej môžu získať bezplatné služby, zamerané na spracovanie štúdie realizovateľnosti, dokončenie vývoja produktu, zhotovenie funkčného prototypu a testovania myšlienky.  Viac informácií nájdete na tejto stránke.

9600 EUR na zlepšenie fungovania firmy

Malé a stredné podniky, ktoré podnikajú viac ako 3 roky, majú možnosť získať vypracovanie firemného auditu. Hlavnou výhodou je nezávislé posúdenie spoločnosti externým realizátorom. Ten sa vie zamerať na jednu z hlavných tém (obchodné procesy, marketing, IT, obchodné vzťahy). Oprávnené sú dokonca aj energetické audity, s výnimkou finančných a účtovných auditov. Celková cena auditu je 9600 EUR  a preplatenie auditu je vo výške 100%. Hlavným prínosom auditu je nezávislý pohľad realizátora na zvolenú tému a vypracovanie odporúčaní na zlepšenie. Ak ste podnikateľ z Bratislavského kraja, nájdete viac informácie TU, ak ste z ostatných krajov TU.

Kreatívne vouchery na rozvoj biznisu

Malé a stredné podniky majú aj tento rok možnosť využiť kreatívny voucher. Výška kreatívneho voucheru je 2400 EUR (pre spoločnosti so sídlom v Bratislavskom kraji) a 3500 EUR (pre spoločnosti so sídlom v ostatných krajoch). Kreatívny voucher je možné využiť na veľké množstvo aktivít, ktoré sú rozdelené do 4 hlavných tém – programovanie, architektúra, dizajn, reklama a marketing. V máji bola uzavretá prvá výzva na tému dizajn, a v blízkej dobe sa očakáva otvorenie ďalších výziev na zvyšné témy. Hlavným prínosom kreatívnych voucherov je zvýšenie inovatívnosti a konkurencieschopnosti podnikov, vďaka 85% preplateniu nákladov na zvolené aktivity. Viac informácií nájdete priamo na webovej stránke kreatívnych poukazov.

Inovačné vouchery na rozvoj inovácií vo firme

Pravidelne sa otvára výzva na rozvoj inovácií vo firme, v podobe inovačných voucherov. Aktuálna výzva je otvorené pre podniky pôsobiace v zdravotníctve. Spoločnosti môžu získať finančné prostriedky na testovanie, rozvoj podnikania, inovovanie podnikateľského modelu, vedu a výskum. Viac informácií nájdete na stránke inovačných poukážok.

Podpora rodinných podnikov na Slovensku

Rodinné podnikanie tvorí významnú časť slovenského hospodárstva a má svoje vlastné špecifiká a mnohé nepísané pravidlá. Jednou z čoraz častejšie diskutovaných tém je nástupníctvo a generačná výmena v riadení rodinného podniku. Práve z toho dôvodu môžu slovenské rodinné firmy získať poradenské služby až do výšky 20 000 EUR. Viac informácií nájdete na portáli Grantexpert.sk v databáze grantových výziev.

Získajte bezplatné služby, ktoré vás zorientujú v ochrane inovácií

Podnikatelia majú možnosť získať bezplatné poradenstvo, zamerané na ochranu inovácií a práv duševného vlastníctva. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Bezplatná pomoc aj pre budúcich podnikateľov

Krátkodobé biznis poradenstvo v rozsahu 10 hodín

Budúci podnikatelia majú možnosť získať služby lektora, v rozsahu 10 hodín. Najčastejšie sa využívajú na konzultovanie témy financií, výberu správnej formy podnikania, ale aj marketingu či manažmentu. Administratíva výzvy je jednoduchá, schválenie žiadosti takmer okamžité a zapojiť sa môžu záujemcovia zo všetkých krajov. Informácie pre žiadateľov z Bratislavského kraja nájdete v tomto linku, záujemcovia z ostatných krajov nájdu informácie TU.

Coworking na rozbehnutie podnikania (len pre žiadateľov z BA kraja)

Budúci podnikatelia z Bratislavského kraja, majú možnosť získať miesto v coworkingu. Súčasťou je zariadený open space na 6 mesiacov, wifi pripojenie, prístup k tlačiarni a možnosť zúčastňovať sa na mnohých vzdelávacích podujatiach. Tu si prečítate viac o voľných miestach v coworkignu.

Rozbehnite svoje podnikanie (len pre žiadateľov z regiónov)

Akcelerátor na rozbehnutie podnikania je špeciálny program v trvaní 4 mesiacov. Jeho hlavným cieľom je pretvorenie nápadu do podoby úspešného podnikateľského projektu. Záujemca získava coworkingové priestory, poradenstvo od expertov z praxe a množstvo vzdelávacích eventov. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Potrebujete poradiť ako na to?

V prípade, že sa vám nechce tráviť čas hľadaním správnych možností, radi vám poskytneme individuálnu konzultáciu v oblasti podpory vášho podnikania. Viac informácií o službe nájdete na stránke KONZULTÁCIA S GRANTEXPERTOM.