NEFINANČNÁ POMOC PODNIKATELIA
9.6.2022

Možnosti nefinančnej pomoci pre podnikateľov

Ste podnikateľ alebo len začínate podnikať a chceli by ste vedieť aké možnosti pomoci máte k dispozícii? Nižšie vám ukážeme zaujímavé príležitosti, ktoré môžete pomerne jednoducho využiť.

Nefinančná pomoc pre podnikateľov má podobu služieb, ktoré môžete získať bezplatne, alebo s čiastočným spolufinancovaním. Služby na podporu podnikania sa líšia podľa konkrétneho typu, majú vlastné pravidlá a termíny. Treba tiež povedať, že možností pre podnikateľov je pomerne dosť. Pripravili sme preto veľký prehľad aktuálne dostupných možností.

Výška inovačnej poukážky je maximálne 15 000 EUR s intenzitou pomoci do 85% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu inovačného projektu. V rámci tejto výzvy sa prostredníctvom inovačných poukážok riešia projekty prioritných oblastí:
A) Zvyšovanie energetickej efektívnosti v hospodárstve a Inteligentné energetické systémy;
B) Spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou a Progresívne technológie a materiály.

Viac informácií nájdete v našej databáze grantov.

Využite 10 hodinové bezplatné poradenstvo

Podnikatelia majú možnosť získať bezplatné služby experta z praxe, v rozsahu 10 hodín. Najčastejšie sa využívajú na konzultovanie témy financií, cenotvorby, marketingu, manažmentu a práva. Administratíva výzvy je jednoduchá, schválenie žiadosti takmer okamžité a zapojiť sa môžu záujemcovia zo všetkých krajov. Ak ste podnikateľ z Bratislavského kraja, nájdete viac informácie TU, ak ste z ostatných krajov TU.

Dlhodobá spolupráca – 80 hodín bezplatného poradenstva

Podnikatelia majú možnosť získať služby externého experta v rozsahu 80 hodín. Jedná sa o dlhodobú spoluprácu, v rámci ktorej firma získa experta z praxe, ktorý firme odovzdá svoje skúsenosti a nasmeruje firmu správnym smerom. Cieľom je motivovať mikropodniky, malé a stredné podniky , ktoré doposiaľ mali limitovanú skúsenosť s online podnikaním, na zavedenie a rozvoj digitálnych technológií vo svojom podnikaní, či využívanie digitálnych nástrojov s orientáciou na internacionalizáciu a rozvoj znalostí a zručností MSP v tejto oblasti. Informácie pre žiadateľov nájdete v našej databáze grantov.

Biznis konzultácie pre podnikateľky

Samostatná výzva je pre ženy, ktoré sa venujú podnikaniu. Jedná sa o podobnú výzvu ako je štandardné 10 hodinové poradenstvo s tým rozdielom, že oprávnení žiadatelia sú len ženy, ktoré podnikajú. Informácie nájdete aj v našej databáze grantov.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

10 hodinové poradenstvo pre sociálne podniky

Aj podnikatelia, ktorí pôsobia ako sociálne podniky, majú možnosť získať 10 bezplatných konzultačných hodín. Poradenstvo je možné realizovať aj online a slúži na prepojenie sociálneho podniku s expertom z praxe. Viac informácií nájdete na stránke na NPC.

Bezplatné služby na rozvoj podnikania do zahraničia

Malé a stredné podniky, ktoré zvažujú expanziu svojho podnikania do zahraničia, môžu získať bezplatne 10 hodín spolupráce s expertom, ktorý ich nasmeruje. Viac informácií nájdete TU. Rovnako je možné žiadať o pridelenie experta v rozsahu 80 hodín. Služba je určená pre malé a stredné podniky so sídlom na celom území SR. Viac informácií nájdete TU. Navyše je možné využiť službu vytvorenia obchodných a technologických profilov, ktoré slúžia na budovanie medzinárodných partnerstiev. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Bezplatné poradenstvo pre startupy

Samostatná výzva je pre startupy, v rámci ktorej môžu získať bezplatné služby, zamerané na spracovanie štúdie realizovateľnosti, dokončenie vývoja produktu, zhotovenie funkčného prototypu a testovania myšlienky.  Viac informácií nájdete na tejto stránke.

9600 EUR na zlepšenie fungovania firmy

Malé a stredné podniky, ktoré podnikajú viac ako 3 roky, majú možnosť získať vypracovanie firemného auditu. Hlavnou výhodou je nezávislé posúdenie spoločnosti externým realizátorom. Ten sa vie zamerať na jednu z hlavných tém (obchodné procesy, marketing, IT, obchodné vzťahy). Oprávnené sú dokonca aj energetické audity, s výnimkou finančných a účtovných auditov. Celková cena auditu je 9600 EUR  a preplatenie auditu je vo výške 100%. Hlavným prínosom auditu je nezávislý pohľad realizátora na zvolenú tému a vypracovanie odporúčaní na zlepšenie. Ak ste podnikateľ z Bratislavského kraja, nájdete viac informácie TU, ak ste z ostatných krajov TU.

možnosti nefinančnej pomoci pre podnikateľov

Kreatívne vouchery na rozvoj biznisu

Malé a stredné podniky majú aj tento rok možnosť využiť kreatívny voucher. Výška kreatívneho voucheru je 2400 EUR (pre spoločnosti so sídlom v Bratislavskom kraji) a 3500 EUR (pre spoločnosti so sídlom v ostatných krajoch). Kreatívny voucher je možné využiť na veľké množstvo aktivít, ktoré sú rozdelené do 4 hlavných tém – programovanie, architektúra, dizajn, reklama a marketing. V máji bola uzavretá prvá výzva na tému dizajn, a v blízkej dobe sa očakáva otvorenie ďalších výziev na zvyšné témy. Hlavným prínosom kreatívnych voucherov je zvýšenie inovatívnosti a konkurencieschopnosti podnikov, vďaka 85% preplateniu nákladov na zvolené aktivity. Viac informácií nájdete priamo na webovej stránke kreatívnych poukazov.

Inovačné vouchery na rozvoj inovácií vo firme

Pravidelne sa otvára výzva na rozvoj inovácií vo firme, v podobe inovačných voucherov. Aktuálna výzva je otvorené pre podniky pôsobiace v zdravotníctve. Spoločnosti môžu získať finančné prostriedky na testovanie, rozvoj podnikania, inovovanie podnikateľského modelu, vedu a výskum. Viac informácií nájdete na stránke inovačných poukážok.

Podpora rodinných podnikov na Slovensku

Rodinné podnikanie tvorí významnú časť slovenského hospodárstva a má svoje vlastné špecifiká a mnohé nepísané pravidlá. Jednou z čoraz častejšie diskutovaných tém je nástupníctvo a generačná výmena v riadení rodinného podniku. Práve z toho dôvodu môžu slovenské rodinné firmy získať poradenské služby až do výšky 20 000 EUR. Viac informácií nájdete na portáli Grantexpert.sk v databáze grantových výziev.

Získajte bezplatné služby, ktoré vás zorientujú v ochrane inovácií

Podnikatelia majú možnosť získať bezplatné poradenstvo, zamerané na ochranu inovácií a práv duševného vlastníctva. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Bezplatná pomoc aj pre budúcich podnikateľov

Krátkodobé biznis poradenstvo v rozsahu 10 hodín

Budúci podnikatelia majú možnosť získať služby lektora, v rozsahu 10 hodín. Najčastejšie sa využívajú na konzultovanie témy financií, výberu správnej formy podnikania, ale aj marketingu či manažmentu. Administratíva výzvy je jednoduchá, schválenie žiadosti takmer okamžité a zapojiť sa môžu záujemcovia zo všetkých krajov. Informácie pre žiadateľov z Bratislavského kraja nájdete v tomto linku, záujemcovia z ostatných krajov nájdu informácie TU.

Coworking na rozbehnutie podnikania (len pre žiadateľov z BA kraja)

Budúci podnikatelia z Bratislavského kraja, majú možnosť získať miesto v coworkingu. Súčasťou je zariadený open space na 6 mesiacov, wifi pripojenie, prístup k tlačiarni a možnosť zúčastňovať sa na mnohých vzdelávacích podujatiach. Tu si prečítate viac o voľných miestach v coworkignu.

Rozbehnite svoje podnikanie (len pre žiadateľov z regiónov)

Akcelerátor na rozbehnutie podnikania je špeciálny program v trvaní 4 mesiacov. Jeho hlavným cieľom je pretvorenie nápadu do podoby úspešného podnikateľského projektu. Záujemca získava coworkingové priestory, poradenstvo od expertov z praxe a množstvo vzdelávacích eventov. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Potrebujete poradiť ako na to?

V prípade, že sa vám nechce tráviť čas hľadaním správnych možností, radi vám poskytneme individuálnu konzultáciu v oblasti podpory vášho podnikania. Viac informácií o službe nájdete na stránke KONZULTÁCIA S GRANTEXPERTOM.