Nové produkty v Jajneken s.r.o.

Spoločnosť Jajneken získala vďaka našim expertom nenávratný finančný príspevok vo výške 192 231,37 € na vytvorenie nového produktového radu s použitím modernej výrobnej technológie – výrobnej linky na výrobu piva a presadenie sa na slovenskom a zároveň na zahraničných trhoch s týmito novými produktami.

Technológie na pomoc zdravotne postihnutým

Vývoj aplikácie, softvéru/informačného systému a mechanizmu na pomoc ľuďom so zdravotnými a pohybovými problémami. Pre tento projekt pomohli spoločnosti Torsten Creative s.r.o. naši experti získať nenávratný finančný príspevok vo výške 98 233,67 €.

Zefektívnenie verejnej správy

Slovenskému centru obstarávania sme pomohli získať grant vo výške 363 548,78 €. Toto združenie svojím projektom rieši identifikáciu najčastejších procesných chýb pri riadení verejných zdrojov a navrhovanie legislatívnych či administratívnych zmien, ktorými zabezpečia transparentné postupy hospodárenia finančných prostriedkov.