PLÁN OBNOVY veda a výskum
6.7.2023

Nové granty z plánu obnovy podporia výskumné projekty

Výskum a vývoj patrí medzi kľúčové oblasti grantovej podpory. Aktuálne granty z plánu obnovy boli vyhlásené na prelome júna a júla 2023. Postupne by mali pribúdať aj ďalšie možnosti dotácií z eurofondov a ďalších zdrojov. V nasledujúcom článku si stručne predstavíme tie najzaujímavejšie granty na podporu výskumných projektov, ktoré sú momentálne k dispozícii.

Podpora dekarbonizácie a digitalizácie

Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila grantové výzvy z plánu obnovy na podporu výskumných projektov v oblasti dekarbonizácie a digitalizácie ekonomiky. Výzva v oblasti dekarbonizácie je zameraná na zelenú a nízkouhlíkovú ekonomiku, adaptáciu voči klimatickej zmene a riešenie klimatickej zmeny. Výzva v oblasti digitalizácie je zameraná na projekty prechodu na digitálnu ekonomiku.

Obe výzvy podporujú projekty s budúcim komerčným potenciálom v rôznych oblastiach. Ich cieľom je podporiť tvorbu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1-3. Celková alokácia výziev je 25,752 mil. eur pre dekarbonizáciu a 43,815 mil. eur pre digitalizáciu. Tieto granty na výskum budú k dispozícii až do 6. novembra 2023. Zoznam podporovaných oblastí nájdete nižšie:

Dekarbonizácia

 • Klimatické vedy a riešenia klimatickej zmeny
 • Bezuhlíková energetika (energia – skladovanie, zásobovanie; energetické siete a systémy)
 • Elektrifikácia
 • Vodík, batériové technológie a alternatívne palivá
 • Čistá, bezpečná, dostupná a inteligentná doprava a mobilita
 • Nízkoemisné priemyselné procesy a materiály
 • Bio-ekonomika, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo

Viac informácií

Digitalizácia

 • Priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle)  
 • Kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia)
 • Vznikajúce umožňujúce/podporné technológie
 • Pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie
 • Umelá inteligencia a robotika
 • Pokročilé počítanie  

Viac informácií

O výskumných projektoch sa môžete dozvedieť viac informácií aj na našom WEBINÁRI.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Výzva pre veľké projekty v oblasti výskumu

VAIA koncom júna 2023 vyhlásila aj výzvu, ktorá podporuje špičkové vedecké tímy zo Slovenska aj zahraničia. Cieľom výzvy prilákať, udržať a podporiť excelentných výskumníkov a ich tímy pri realizácii výskumu. Tímy majú vykonávať svoj výskum v rámci inštitúcií na Slovensku. Výzva je otvorená do 28. septembra 2023. Jej celková alokácia je vo výške 53 863 200 eur a maximálna výška podpory 3 milióny eur. Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby zo štátneho a súkromného sektora, mimovládny sektor a vysoké školy.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov

Ďalšia výzva z plánu obnovy je určená pre excelentných domácich a zahraničných výskumníkov vo fáze kariéry R2 až R4. Cieľom výzvy, ktorú taktiež vyhlásila VAIA, je zvýšiť kapacitu excelentných vedcov na Slovensku a zamedziť odlivu talentu do zahraničia. Celkový rozpočet určený pre výzvy predstavuje 54 miliónov eur. Účelom je posilniť spoluprácu medzi sektormi výskumu a vývoja na Slovensku a zvýšiť internacionalizáciu výskumného prostredia. Podpora z tejto výzvy by mala priniesť  viacero výhod, vrátane zvýšenej atraktivity slovenského výskumu a väčšej spolupráce s medzinárodnými vedeckými komunitami.

Matching granty ku zdroj z programu Horizont

Plán obnovy prostredníctvom tejto výzvy podporuje základný, priemyselný výskum a experimentálny vývoj realizovaný slovenskými inštitúciami, ktoré sa zapojili alebo momentálne participujú na projektoch v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa. Hlavným zámerom je podporiť výskumné aktivity a zvýšiť účasť slovenských inštitúcií v Európskom výskumnom priestore, s dôrazom na program Horizont Európa.

Potrebujete pomôcť s projektom? Neváhajte sa na nás obrátiť.