fbpx

Dotácie pre malé a stredné podniky a startupy

Malé a stredné podniky (MSP) patria medzi piliere európskej ekonomiky. Európska komisia sa preto v programovom období 2014 – 2020 rozhodla pre výraznejšiu podporu podnikania, s cieľom podporovať podnikavosť a podporovať rast MSP riešením problémov, ktoré brzdia ich rozvoj.

Podpora podnikania

Pri grantovej podpore podnikateľských činností sú najskloňovanejšími oblasťami priemyselná výroba, inovácie, remeselná výroba, výskum, vývoj, zhodnocovanie odpadov, sociálne podniky a iné. Aktuálne disponujeme informáciami o viac ako stovke aktuálnych a plánovaných grantových výziev. Nie je síce možné  získať príspevok na hocaký predmet podnikania, ponuka je však pestrá. Ak vás zaujímajú možnosti komplexnej spolupráce v oblasti grantov a dotácií, napíšte nám na: ahoj@grantexpert.sk

Chceli by ste pravidelné informácie o aktuálnych grantoch a dotáciách zdarma? 

Z dotácií môžete podporiť nasledujúce oblasti

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Podpora spolupráce MSP so strednými odbornými školami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vo vybraných okresoch

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV

Zabezpečenie a implementácia energetických auditov – zatepľovanie budov, výmena okien, rozvody energie, osvetlenie a pod.

ANALÝZY PLÁNY STRATÉGIE

Podporované sú dokumenty zaoberajúce sa bojom proti diskriminácií, zamestnateľnosťou, medzisektorovými spoluprácami, cezhraničnou stratégiou na podporu inteligentného rozvoja…

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Výstavba škôlok, tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých, zlepšenie prístupu na trh práce znevýhodnených skupín obyvateľstva…

ROZVOJ PODNIKANIA

Podporované sú najmä investície do výrobných technológií a strojov vo výrobných odvetviach od produkcie farmaceutických výrobkov až po výrobu nábytku, do marketingu, do kultúrneho a kreatívneho priemyslu…

VÝSKUM A VÝVOJ

Podporiť môžete dlhodobý strategický výskum, spoluprácu s výskumnými inštitúciami, inovácie výrobných procesov a produktov, vývoj nových produktov…

POĽNOHOSPODÁRSTVO, RYBNÉ HOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO

Podporované je podnikanie v živočíšnej a rastlinnej výrobe, investície do skladovacích kapacít, strojov a zariadení a mnoho iného. Ďalšou kategóriou sú investície do lesníckych technológií a rozvoja akvakultúry.

INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

Podpora elektronického podnikania, zvýšenie kvality a dostupnosti eGovernment služieb, zvyšovanie dôveryhodnosti a zjednodušenie elektronického obchodu.

KULTÚRA, CESTOVNÝ RUCH A VOĽNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Podporovaná je umelecká tvorba od divadla cez hudbu až po literatúru, investície do agroturistiky a ubytovacích zariadení a iné.

VODNÉ HOSPDÁRSTVO A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Investície do prípravy na opätovné použitie odpadov, recyklácie, materiálového zhodnocovania odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, verejných vodovodov či kanalizácií.

ZAMESTNANOSŤ A TVORBA PRACOVNÝCH MIEST

Podporované sú opatrenia na podporu udržateľného zamestnania pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, zvýšenie zamestnateľnosti a finančnej gramotnosti Rómov...

SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Investície do komunitnej starostlivosti zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, podpora podnikania v oblasti starostlivosti o deti, boj proti diskriminácii…

previous arrow
next arrow
Slider

Konzultujte s profesionálmi

Chcete sa zorientovať v palete grantových zdrojov určených na podporu a rozvoj podnikania? Zaujíma vás ako to funguje pri grantovej podpore a čo to obnáša? Radi by ste sa dozvedeli na aké projekty je možné žiadať finančný príspevok? Tieto a ďalšie otázky si počas konzultácie prejdete so skúseným odborníkom, ktorý vám všetko vysvetlí jednoducho a bez zbytočne zložitého jazykového paškvilu grantového financovania. Využite grantové poradenstvo formou konzultácie priamo s našimi GrantExpertmi.

Konzultáciu vám poskytneme pre tieto oblasti:

  • Možnosti podpory vášho konkrétneho podnikania
  • Na aké nápady a projekty sú poskytované granty a dotácie
  • Čo obnáša príprava projektu
  • A iné
Ako prebieha konzultácia?

Po objednaní a zaplatení služby vás budeme kontaktovať a zistíme vaše potreby a dohodneme presný čas konzultácie. Následne v závislosti od vašej požiadavky pre vás vyberieme najvhodnejšieho konzultanta, s ktorým sa v dohodnutom čase stretnete (v našich priestoroch na Záhradníckej 72 v Bratislave) alebo vás kontaktuje telefonicky, či cez skype (záleží len a len od vašich preferencií) a zodpovie všetky vaše otázky.

Koľko stojí konzultácia?

Štandardný rozsah konzultácie je 60 minút a jej cena je 69 € s DPH (57,5 € bez DPH).

Podporte vaše podnikanie s GrantExpert.sk

Naše služby šijeme na mieru vašim potrebám.

Chcete vedieť viac?

V ponuke nášho portálu nájdete rôzne školenia a webináre.
Zistite aké možnosti máte k dispozícii.

Máte nápad?

Zistite ako z neho spraviť projekt,
získajte rady a tipy ako ho posunúť
na vyššiu úroveň. Poradíme vám.

Napíšeme vám projekt?

Nechajte vypracovanie žiadosti o grant
na odborníka a ušetrený čas
a energiu vrhnite do podnikania.

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk