PLÁN OBNOVY ZELENÉ DOTÁCIE
19.6.2023

Aktualizovaný plán obnovy prinesie ďalšie zelené dotácie

Plán obnovy  v súčasnosti prechádza plánovanou aktualizáciou. Do plánu bola pridaná nová časť nazvaná REPowerEU, s cieľom znížiť závislosť na ruských fosílnych palivách a bojovať proti klimatickej kríze. Nová časť zahŕňa reformy a investície v hodnote 403 miliónov eur.

Ako sa zmení plán obnovy?

Do plánu obnovy bola zaradená nová ekologická časť s názvom REPowerEU, ktorá si kládie za cieľ znížiť závislosť na ruských fosílnych palivách a riešiť klimatickú krízu. V minulom roku Európska komisia prepočítala 30% celkovej alokácie plánu obnovy pre každú členskú krajinu na základe rastu HDP v rokoch 2020 a 2021. Tento prístup je založený na solidarite, čo znamená, že ak sa ekonomika konkrétnej krajiny zotavovala rýchlejšie ako ostatné krajiny, jej finančná podpora sa znížila. V prípade Slovenska sa suma znížila o 323 miliónov eur kvôli tomu, že sme dosiahli lepší hospodársky rast ako sa očakávalo.

Čo je o REPowerEU?

Cieľom programu REPowerEU je znížiť závislosť na ruských fosílnych palivách a bojovať proti klimatickej kríze. Táto nová časť zahŕňa šesť reforiem a osem investícií v hodnote 403 miliónov eur. Tie sa zameriavajú na štyri kľúčové oblasti: energetiku a povolené postupy, obnovu a správu budov, udržateľnú dopravu a rozvoj ekologických zručností.

Opatrenia majú za cieľ šetriť energiu, podporovať rýchlejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a diverzifikovať dodávky energie. Celková alokácia pre Slovensko v rámci REPowerEU zahŕňa 366 miliónov eur nenávratnej finančnej podpory (grantu) a finančný príspevok vo výške 36 miliónov eur z pobrexitovej adaptačnej rezervy.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantoch z plánu obnovy?

Aktivovať radar

Granty v oblasti energetiky aj obnova budov

V oblasti energetiky je pre REPowerEU vyčlenených 150 miliónov eur. Medzi nové opatrenia patrí zjednodušenie povolených postupov s environmentálnym dôrazom, podpora udržateľnej energetiky, vytvorenie dvoch pilotných zón pre rozvoj veterných elektrární na Slovensku, lepšie využitie geotermálnej energie a spracovanie bioodpadov, modernizácia prenosových sietí a investície do regionálnych distribučných systémov.

Časť programu týkajúca sa obnovy a správy budov je dimenzovaná na 149 miliónov eur. Týka sa najmä reformy správy budov vo verejnej správe, vytvorenie databázy o energetických vlastnostiach budov a posilnenie obnovy rodinných domov so zameraním na domácnosti postihnuté energetickou chudobou. Táto časť navyše zvyšuje existujúcu podporu obnovy verejných a pamiatkovo chránených budov v rámci plánu obnovy.

V oblasti udržateľnej dopravy je vyčlenených 85 miliónov eur, z ktorých sa plánuje zakúpiť 5 súprav elektrických vlakov pre východné Slovensko, vybudovať dva nové úseky trolejbusových trás a zakúpiť 10 nových električiek v Bratislave. Nová časť programu tiež zahŕňa rozvoj ekologických zručností, pričom 15 miliónov eur je vyčlenených na podporu úprav vzdelávacích programov pre stredné odborné školy, ktoré sa zameriavajú na potreby trhu práce a budúcnosti, ako sú obnoviteľné zdroje energie, cirkulárna ekonomika a elektromobilita. Taktiež budú vytvorené vzdelávacie programy pre pedagógov v týchto oblastiach.