GRANTY
3.5.2022

Ako získať granty?

Napísanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) je správny spôsob ako získať granty. Kvalitné napísanie žiadosti o eurofondy je predpoklad pre získanie eurofondov.

Tvorba projektového zámeru

Proces prípravy žiadosti o NFP sa začína tvorbou projektového zámeru. Zhmotnite vaše prvotné úvahy do podoby projektového zámeru. Výsledkom má byť zrozumiteľný, merateľný a dosiahnuteľný plán, ktorý pomôže implementovať váš zámer. Projektový zámer by mal vychádzať zo strategických cieľov vašej organizácie či firmy a získanie grantu by malo byť nástrojom pomáhajúcim jeho implementácii. Zjednodušene povedané – projektový zámer by mal obsahovať čo najpresnejšiu predstavu, na aké aktivity chcete získať peniaze a čo chcete projektom dosiahnuť.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Výber vhodného grantu

Ďalším kľúčovým krokom k získaniu eurofondov je nájsť vhodný grantový zdroj. Na Slovensku existujú desiatky grantových zdrojov ako napríklad rôzne súkromné nadácie, eurofondy, plán obnovy či dotačné schémy ministerstiev. V rámci nich sú vyhlasované grantové výzvy. Na to, aby ste zistili, ktorá výzva je vhodná pre váš projektový zámer treba výzvy prečítať a nájsť tú správnu.

Dotácie z eurofondov a ďalších zdrojov však už nemusíte zložito hľadať. Stačí zadať svoj mail a aktuálne grantové výzvy vám budeme zasielať bezplatne vďaka službe Grantový radar. Nenechajte si ujsť žiadnu novú výzvu!

Napísanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Dôležitým predpokladom pre získanie grantu alebo nenávratného finančného príspevku z eurofondov je napísanie kvalitnej žiadosti. Grantexpert.sk je tím skúsených grantových expertov a s prípravou žiadosti vám radi pomôžeme. Viac informácií sa dozviete na našej stránke venovanej príprave projektovej žiadosti.