PLÁN OBNOVY PROGRAM SLOVENSKO
9.3.2023

Rok 2023 je pre granty a dotácie na Slovensku kľúčový

Slovensko má necelý rok na dočerpanie viac ako 5 miliárd eur z eurofondov v rámci programového obdobia 2014 – 2020. V tomto roku budú zároveň vyhlásené prvé grantové výzvy z programového obdobia 2021 – 2027 a žiadatelia môžu získať granty aj z Plánu obnovy a odolnosti. Momentálne nie je jasné či sa nám podarí všetky európske peniaze vyčerpať alebo časť z nich prepadne.

Rekordný balík peňazí z eurofondov a Plánu obnovy

Ku dňu 31. 1. 2023 dosiahla Slovenská republika za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 10,93 miliárd eur, čo predstavuje 65,15 % z celkovej alokácie. Bez Programu rozvoja vidieka (PRV), ktorý je možné implementovať až do roku 2025, predstavuje úroveň čerpania 66,54 % a do konca programového obdobia (koniec roka 2023) ostáva vyčerpať 4,85 miliárd eur. V tomto roku budú tiež vyhlásené prvé grantové výzvy z Programu Slovensko, ktorý bude jediným operačným programom pre PO 2021 – 2027.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje spolu so sprostredkovateľskými orgánmi v roku 2023 vyhlásiť až 138 grantových výziev z nového Programu Slovensko. Malo by ísť o dotácie vo výške 5,8 miliardy eur. Je to takmer polovica z celkového balíka 13 miliárd eur, ktoré Slovensko dostane z fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027. Okrem toho by malo byť vyhlásených viacero dôležitých výziev z Plánu obnovy a odolnosti, ktorý poskytuje ďalšie možnosti na financovanie projektov z európskych peňazí. Ak zrátame všetky tieto zdroje, môžeme povedať, že podnikatelia, samosprávy, neziskové organizácie ale aj ďalší žiadatelia, budú mať k dispozícii rekordné množstvo peňazí.

Rok 2023 bude preto rozhodujúci. Pomalé čerpanie finančných prostriedkov môže zapríčiniť situáciu, v ktorej Slovensko nestihne využiť pridelené peniaze a časť z nich prepadne. O tom však rozhodne viacero faktorov.

Eurofondy-cerpanie do 2027

Dotácie na energie alebo predĺženie obdobia na čerpanie

Napriek značným možnostiam sa zatiaľ nezdá, že by ministerstvá vyhlasovali grantové výzvy rýchlejším tempom. Dobrou správou je, že aktuálne môžu podnikatelia a samosprávy získať dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Dve otvorené výzvy majú celkovú alokáciu takmer pol miliardy eur. Podniky môžu o dotáciu požiadať do konca júna tohto roka a samosprávy až do konca februára 2024.

Európska komisia už skôr Slovensku umožnila presmerovať časť peňazí na zmiernenie dôsledkov pandémie ako aj na pomoc domácnostiam, podnikom a samosprávam s vysokými cenami energií. EK obmedzila maximálnu výšku na 10 percent z celkovej sedemročnej eurofondovej alokácie Slovenska, čo je zhruba 1,5 miliardy eur. Ak by sa podarilo presmerovať aj ďalšie finančné zdroje podobným spôsobom, vyčerpanie zvyšných takmer 5 miliárd eur by sa zdalo reálnejšie.

Ďalšou z možností ako eurofondy zachrániť je predĺženie obdobia na ich čerpanie. Slovensko nie je jediná krajina, kde čerpanie dosahuje pomalé tempo. Problémy má napríklad aj susedné Česko, kde sa už dlhší čas diskutuje o predĺžení času na čerpanie zdrojov z EÚ fondov. Ak by Európska únia predlžila čas na čerpanie, šance na minutie celého balíka peňazí by sa zvýšili.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Bude čerpanie eurofondov rýchlejšie?

Jednoznačná odpoveď na túto otázku neexistuje. Vplyv na úspešné vyčerpania alokácie zo starého programového obdobia budú mať viaceré faktory. Tým kľúčovým je štart nového PO 2021 – 2027. Prvé peniaze z európskeho rozpočtu v rámci nových eurofondov prišli na Slovensko až v roku 2023, čo je pomerne neskoro. Problémom môžu byť personálne kapacity. Novú aj starú agendu budú mať na starosti rovnakí eurofondoví úradníci, čo môže spomaliť celý proces.

Nové programové obdobie zároveň prináša niekoľko zmien. Najviditeľnejšou novinkou je jeden operačný program – Program Slovensko. V porovnaní z predošlým obdobím kedy bolo operačných programov viac, by malo ísť o zjednodušenie. V rámci Programu Slovensko by mali platiť jednotné pravidlá, jednotná metodika a efektívnejšia kontrola verejného obstarávania. Pozitívny dopad na eurofondy by malo zabezpečiť práve zjednotenie pravidiel implementácie a zjednodušenie práce pre prijímateľov. V novom nastavení však môže byť problémom nejasné rozdelenie úloh medzi zapojené strany, ministerstvá a ďalšie inštitúcie.

Reforma eurofondov prináša tiež nové regionálne centrá, ktoré budú pomáhať žiadateľom rýchlejšie sa dostať k peniazom. Centrá sa vytvoria v siedmich krajských mestách a zamestnávať budú 200 odborníkov. V rámci krajov budú samosprávam pomáhať aj nové technické sekretariáty a novým prvkom budú aj Regionálne centrá udržateľnej energetiky. Zásadnou zmenou je aj to, že za časť peňazí budú po novom zodpovedné samosprávy. Malo byť ísť o sumu viac než 2 miliardy eur. Samosprávy budú uplatňovať svoje právomoci a rozhodovať o projektoch na základe vlastných investičných stratégií. Na rýchlosť čerpania môže mať vplyv aj politická nestabilita a predčasné voľby. Efektívnejšiemu čerpaniu by určite pomohlo, ak by ministerstvá začali vyhlasovať viac výziev.

V našej databáze nájdete prehľad grantových aj s informáciami o oprávnených žiadateľoch či aktivitách, ktoré môžete financovať z dotácií. Na portáli Grantexpert nájdete tiež ponuku komplexných grantových služieb.