GRANTY PROGRAM SLOVENSKO
19.1.2023

O krok bližšie k novým eurofondom

Slovensko začína čerpať nové eurofondy v prvom štvrťroku 2023. Európska komisia uhradila prvé zálohové platby z takmer 13 miliardového balíka.

Kam budú smerovať prvé dotácie z nových eurofondov?

Už čoskoro by mali byť vyhlásené prvé grantové výzvy z Programového obdobia 2021 – 2027. Tie budú určené na znižovanie energetickej náročnosti budov, zatepľovanie, obnoviteľné zdroje energie, modernizáciu škôl, rozvoj odborného vzdelávania či cesty II. a III. triedy.

V priebehu najbližších týždňov by mali mať školy k dispozícii takmer 60 miliónov eur na obnovu a modernizáciu budov. Od rekonštrukcie striech, cez výmenu starých okien až po kompletné vybudovanie telocvične. Pre oblasť školstva a vzdelávania je v rámci nových eurofondov vyčlenená takmer miliarda eur.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Zelené témy a digitalizácia

Nové eurofondy budú hneď od začiatku zamerané aj na zníženie energetickej náročnosti budov či obnoviteľné zdroje. Viac ako 4 miliardy eur sú v Programe Slovensko určené na podporu zelených tém. Ide najmä o dotácie smerované na klimatické ciele či investície do fotovoltiky a ďalších obnoviteľných zdrojov energie.

V novom programovom období pôjde podstatne viac investícií aj do vedy a výskumu. Takmer 2 miliardy z Programu Slovensko budú určené na dotácie v oblasti digitalizácie či priemyselnej transformácie. Väčšina grantov v tejto oblasti bude pôjde podporu malých a stredných podnikateľov.

Program Slovensko, ktorý zjednotil doterajšie operačné programy by mal okrem nových možností financovania projektov znamenať menej byrokracie, zjednotené pravidlá a jednoduchšie nastavenie administratívy pre žiadateľov.