GRANTY PODNIKATELIA
13.1.2023

Získajte dotácie na fotovoltiku pre vašu firmu

Podnikatelia môžu aktuálne požiadať o dotácie na inštaláciu fotovoltiky, ktorá im pomôže znížiť náklady na elektrinu. Dotáciu môžu získať mikropodniky, malé, stredné ale aj veľké podniky.

Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia bola vyhlásená na konci decembra 2022. Vo všeobecnosti je jej cieľom predovšetkým zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR. V praxi môže dotácia výrazným spôsobom pomôcť firmám s ušetrením nákladov na energie.

Základné podmienky aktuálnej grantovej výzvy

Kľúčovou podmienkou výzvy je, aby bol inštalovaný výkon zariadenia v rozmedzí 10 kWe – 500 kWe (bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy). Celková finančná alokácia tejto výzvy je 10 miliónov eur. Existuje tiež šanca, že v prípade záujmu, bude tento rozpočet navýšený.

Dotáciu na využitie slnečnej energie môžu získať iba podnikatelia, ktorí nemajú sídlo v Bratislavskom kraji. Financie, ktoré získate môžete použiť len na aktivity súvisiace so stavbou a inštaláciou zariadenia resp. fotovoltického systému. Znamená to, že z peňazí nemôžete hradiť ďalšie služby, ktoré sú pre úspešné získanie dotácie potrebné, ako napríklad vypracovanie žiadosti o dotáciu, či vypracovanie energetického auditu. Ak sa rozhodnete do výzvy zapojiť, budete potrebovať aj vlastné zdroje nakoľko je vyžadované spolufinancovanie v nasledovnej miere:

  • Malý podnik: 20 % vlastných zdrojov z celkových oprávnených nákladov na projekt
  • Stredný podnik: 30 % vlastných zdrojov z celkových oprávnených nákladov na projekt
  • Veľký podnik: 40 % vlastných zdrojov z celkových oprávnených nákladov na projekt

Výzva bude otvorená do vyčerpania finančnej alokácie pričom žiadosti môžete odovzdávať v rámci jednotlivých hodnotiacich kôl. Prvé hodnotiace kolo sa uzatvára 31. januára 2023, druhé sa uzatvára 28. februára 2023. Ďalšie kolá sa uzatvárajú vždy na konci ďalšieho kalendárneho mesiaca. Viac informácií o podmienkach danej výzvy nájdete aj v našej databáze grantov.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Čo treba spraviť aby ste dotáciu získali?

Základom získania dotácie je kvalitne a včas pripravená žiadosť o poskytnutie grantu (nenávratného finančného príspevku) v rátane relevantných formálnych príloh.

Prílohou žiadosti o grant musí byť energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou. Dôležité je aj verejné obstarávanie dodávateľa. Nesmiete tiež zabudnúť na stavebný projekt a povolenie či ohlášku drobnej stavby.

Ako vám vie pomôcť Grantexpert.sk?

Portál Grantexpert.sk ponúka komplexné grantové poradenstvo.

Aj pri tejto dotácií vám vieme pomôcť s vypracovaním žiadosti o dotáciu. Po získaní dotácie sa postaráme o projektový manažment čím vás odbremeníme od náročnej administratívy a komunikácie, ktorá je pre úspešné ukončenie projektu nevyhnutná.

Radi vám tiež zabezpečíme službu energetického auditu či verejného obstarávania prostredníctvom našich partnerov. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na ahoj@grantexpert.sk