Digitálne a inovačné vouchery z Plánu obnovy

Aj v roku 2024 môžu podnikatelia naďalej predkladať žiadosti o inovačné vouchery. Malé, stredné ale aj veľké firmy môžu získať až 15 000 eur na rozvoj svojho podnikania. Vouchery môžu získať aj občianske združenia, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a sú zapísané v živnostenskom registri.

Ako získať voucher?

1. Oboznámte sa so všetkými podmienkami výziev

Pred podaním žiadosti odporúčame dôkladne si naštudovať podmienky výzvy, do ktorej sa chcete zapojiť. Výzvy vám radi vysvetlíme aj my. Stačí si pozrieť záznam z webinára, ktorý sme pre vás pripravili. Vďaka tomu získate všetky dôležité informácie o voucheroch. Detailne vám objasníme podmienky poskytnutia príspevku a dostanete tiež odborný výklad k vzorovej zmluve a k ostatnej záväznej dokumentácii výziev.

2. Vypíšte formulár žiadosti spolu s povinnými prílohami

Grantexpert vám pomôže aj s podaním žiadosti. Pozrite si návod, v ktorom sa dozviete, ako podať žiadosť o digitálny alebo inovačný voucher. Spolu s vami prejdeme celým procesom krok po kroku a získate tiež 2 vzorové projekty (digitálny aj inovačný). Našim cieľom je, aby ste po pozretí videonahrávky a získaní všetkých materiálov vedeli sami odoslať finálnu žiadosť prostredníctvom informačného systému Plánu obnovy (ISPO) so všetkými potrebnými prílohami.

3. Všetko dôkladne skontrolujte a odošlite žiadosť

Potrebujete sa poradiť o vašom projekte s odborníkmi? Radi si vami prejdeme všetky vaše otázky alebo nejasnosti. Využite poradenstvo formou individuálnej konzultácie priamo s našimi expertmi.

4. Hľadáte komplexnejšiu službu?

Pripravili sme pre vás riešenie, ktoré spája predošlé tri body. Vďaka tomu bude pre vás získanie digitálnej alebo inovačnej poukážky oveľa jednoduchšie.

a) Oboznámenie sa s podmienkami výziev (Záznam z webinára: 29 € s DPH)

b) Návod ako vypracovať žiadosť o voucher (Záznam z webinára: 149 € s DPH)

c) Individuálna konzultácia k vášmu projektu (Konzultácia: 69 € s DPH)

Všetko toto vám ponúkame vo výhodnom balení za 247 € 199 € s DPH

.

V prípade záujmu vieme za vás spracovať aj kompletnú žiadosť. Napíšte nám na ahoj@grantexpert.sk

.

Čo môžete financovať z voucherov??

Digitálny voucher

Z digitálneho vouchera môžete financovať vypracovanie individualizovaného návrhu riešenia, pričom akceptovaný výstup musí mať formu štúdie, analýzy, návrhu postupov alebo procesov digitalizácie atď. Nejedná sa teda o samotnú realizáciu konkrétneho riešenie, ale len návrh. Projekt sa môže týkať nasledovných oblastí: kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, automatizácia a digitálne procesy, cloudové technológie, optimalizácia interných procesov, dáta a analytika, elektronický obchod (e-commerce), digitalizácia priemyslu a výroby, digitalizácia financií, digitalizácia internetu vecí (IoT).

Inovačný voucher

Cieľom inovačného voucheru je najmä zvyšovať konkurencieschopnosť firiem prostredníctvom vývoja nových ale inovácii existujúcich služieb, produktov, alebo procesov.

Z poukážky môžete financovať 2 typy aktivít:

A. Realizácia výskumno – vývojových služieb

Pre oprávnenú aktivitu typu A. je akceptovaný výstup vo forme štúdie, analýzy, výskumnej správy, postupov alebo procesov, technickej alebo výkresovej dokumentácie nových/inovovaných produktov a prípadné dodanie ich modelov alebo prototypov, funkčných vzoriek a pod.

V projektoch by malo ísť najmä o meranie, diagnostiku, testovanie, skúšky, rozbory, analýzy, overovanie, výpočty, návrhy nových systémov, technologických postupov, unikátnych konštrukčných riešení, modelovanie, vývoj softvéru, hardvéru, materiálu, zariadení, prvkov systému, prototypu, funkčnej vzorky v súvislosti s vývojom alebo zavádzaním nového produktu (výrobku, služby alebo procesu), optimalizácia procesov, vlastností výrobkov, služieb, metód, parametrov a pod.

B. Ochrana práv priemyselného vlastníctva

Pri tejto aktivite ide o preplatenie správnych a udržiavacích poplatkov súvisiacich s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí.

Pre oprávnenú aktivitu typu B. je akceptovaný výstup vo forme prihlášky na úžitkový vzor (technické riešenie) alebo vo forme patentovej prihlášky a poplatkov za udržiavanie platnosti patentu/úžitkového vzoru.