GRANTY
3.5.2022

Čo sú to granty?

Základným princípom grantového financovania je poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na konkrétny projekt alebo projektový zámer. Granty sa najčastejšie spájajú so slovami dotácie a eurofondy.

Čo sú to granty?

Zatiaľ čo slová grant a dotácia môžu byť považované za synonymá, eurofondy sú len jedným zo zdrojov grantov a dotácií. Ak sa chcete dozvedieť viac aj o ďalších pojmoch z tejto oblasti, pozrite si náš video-slovník základných pojmov.

Poskytovateľmi finančných príspevkov sú najčastejšie verejné inštitúcie. V menšom rozsahu sú to grantové programy súkromných spoločností ako napríklad bánk, mobilných operátorov či rôznych nadácií. Najvýznamnejším finančným zdrojom pre granty sú práve európske štrukturálne a investičné fondy – zjednodušene eurofondy. V aktuálnom programovom období 2021 – 2027 má Slovensko k dispozícii takmer 34 miliárd eur:

  • približne 8 miliárd eur z nevyčerpaných fondov 2014 – 2020
  • viac ako 6 miliárd z plánu obnovy
  • takmer 13 miliárd z fondov kohéznej politiky EÚ na obdobie 2021 – 2027 (treba využiť do roku 2029)
  • necelých 5 miliárd zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky
  • zvyšok z balíka REACT-EU a z Fondu spravodlivej transformácie

Ako nájsť vhodný grantový zdroj?

Tu prichádzame na rad my. Portál Grantexpert.sk je najkomplexnejšou databázou grantov a dotácií na Slovensku. Sledujeme desiatky zdrojov a vieme Vám pomôcť nájsť vhodný zdroj pre vaše zámery. V rámci balíkov predplatného od nás získate prístup do databázy, v ktorej sa nachádzajú kompletné výzvy prepísané do „ľudskej reči“.

Dotácie z eurofondov a ďalších zdrojov však už nemusíte zložito hľadať. Stačí zadať svoj mail a aktuálne grantové výzvy vám budeme zasielať bezplatne vďaka službe Grantový radar. Notifikácie sú zdarma a bez potreby registrácie. Nenechajte si ujsť žiadnu novú výzvu!

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Ako získať dotáciu?

Prvým krokom na ceste k získaniu grantu či dotácie je tvorba projektového zámeru. To, čo chcete podporiť musí byť zhmotnené do podoby projektového zámeru. Výsledkom má byť zrozumiteľný, merateľný a dosiahnuteľný plán, ktorý pomôže implementovať váš zámer.


Kľúčom k získaniu eurofondov je nájsť vhodný grantový zdroj. Poslednou nutnosťou pre získanie grantu alebo nenávratného finančného príspevku z eurofondov je napísanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Grantexpert.sk je tím skúsených grantových expertov a s prípravou žiadosti vám radi pomôžeme. Viac informácií nájdete na stránke “Vypracovanie projektovej žiadosti“.