Plán obnovy

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19. Kľúčovým cieľom plánu je podporiť reformy a investície, ktoré posilnia slovenskú ekonomiku a umožnia začať znova dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Zelená ekonomika

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19. Kľúčovým cieľom plánu obnovy je podporiť reformy a investície, ktoré posilnia slovenskú ekonomiku a umožnia začať znova dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Viac informácií

Veda, výskum inovácie

Grantová podpora z plánu obnovy bude v menšej miere poskytnutá aj na rozvoj výskumu a spolupráce verejného a súkromného sektora. Dotácie z plánu obnovy by mali prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenských podnikov najmä v oblasti top inovatívnych technológií.


Viac informácií

Lepšie zdravie

V oblasti zdravotníctva Slovensko zaostáva v medzinárodnom porovnaní v mnohých ukazovateľoch. Peniaze z plánu obnovy budú použité na rozvoj infraštruktúry ústavnej zdravotnej starostlivosti a na zvýšenie kapacít verejného sektora promptne reagovať na neočakávané krízy.

Viac informácií

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Plán obnovy financuje napríklad aj zlepšenie procesov vo verejnej správe, kvalitnejšie služby, boj proti korupcii či  znižovanie byrokracie. To umožní znížiť náklady podnikateľského sektora, čo povedie k zvýšeniu produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov.

Viac informácií