PODNIKATELIA ZELENÉ DOTÁCIE
12.7.2023

Zostávajúce eurofondy budú môcť firmy využiť na inštaláciu fotovoltiky

Eurofondy z programového obdobia 2014 – 2020 musia byť vyčerpané do konca roka 2023. Výnimkou nie sú ani voľné prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zvyšné peniaze z tohto programu budú môcť podnikatelia využiť na inštaláciu fotovoltických zariadení, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila výzvu vyhlásiť začiatkom augusta. Výzva na fotovoltiku bude zrejme otvorená len jeden mesiac, takže sa treba s projektom poponáhľať.

Dotácia na fotovoltické zariadenia s výkonom od 10 KW

Dotácia je určená pre zariadenia s výkonom od 10 do 500 KW s jedným bodom pripojenia do elektrizačnej sústavy. V prípade ostrovnej prevádzky je to bez obmedzenia výkonu. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je stanovená na 30 000 € pričom získať môžete maximálne 500 000 €.  

Podnikatelia musia v rámci žiadosti o grant splniť viaceré podmienky. O dotáciu môžu žiadať len fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov.

Projekty musia byť ukončené do konca roka 2023

Kľúčovým obmedzením je to, že projekty musia byť fyzicky hotové do konca roka 2023. Spolu s predložením žiadosti bude treba mať ukončené aj verejné obstarávanie a predložiť musíte aj platné povolenia na realizáciu projektu. V prípade, že je to relevantné, treba predložiť aj súhlas s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy.

Keďže pri rozhodnutiach môžu byť lehoty dlhšie, SIEA stanovila posledný možný termín na uvedenie fotovolitckého systému do prevádzky na 31. 7. 2024.Dôležité je tiež spomenúť, že podporu môžu získať len projekty realizované mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Podobná výzva bola otvorená ešte v priebehu minulého roka. Dopyt vtedy podstatne prevýšil 21 miliónovú alokáciu, ktorá bola pre túto výzvu vyčlenená.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Podpora využívania OZE z nových eurofondov

SIEA plánuje podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch prostredníctvom nových eurofondov. Táto podpora bude poskytovaná prostredníctvom výziev a poukážok. Cieľom je umožniť podnikom získať poukážky s minimálnou administratívnou záťažou, najmä pri menších projektoch. Tento prístup je podobný existujúcemu národnému projektu Zelená domácnostiam. Prvá výzva bude spustená v budúcom roku po schválení riadiacej dokumentácie.

Podpora sa bude sústrediť na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie u samospotrebiteľov, komunít produkujúcich zelenú energiu a malých a stredných podnikov. Malé a stredné firmy budú zohrávať dôležitú úlohu v pilotnom projekte Zelená podnikom, ktorý sa inšpiroval už existujúcim programom Zelená domácnostiam.

Potrebujete pomôcť s projektom? Neváhajte sa na nás obrátiť.