PROGRAM SLOVENSKO SAMOSPRÁVY
1.8.2022

Zistite koľko peňazí z eurofondov čerpá vaša obec

Mestá, obce a samosprávne kraje patria k najväčším prijímateľom podpory z eurofondov. Vďaka novému programovému obdobiu 2021-2027 a plánu obnovy bude v nasledujúcich rokoch peňazí ešte viac ako doteraz. Prejaviť by sa to malo aj v počte projektov samospráv. Informácie o všetkých projektoch nájdete na novej interaktívnej platforme Kohesio.

Najviac projektov z EÚ fondov bolo v Prešovskom kraji

Eurofondy pre mestá a obce sú zameraná na témy ako budovanie kanalizácií, vodovodov, zavádzanie WiFi siete a rekonštrukcia rôznej ďalšej infraštruktúry. Samosprávy však môžu získať peniaze aj na rekonštrukciu historických či pamiatkovo chránených budov, rekonštrukciu športovísk či budovanie cyklotrás a mnoho ďalších projektov.

Efektivita čerpania aj počet zrealizovaných projektov sa značne odlišujú nie len medzi jednotlivými obcami, ale aj samosprávnymi krajmi. V programovom období 2014 – 2020, z ktorého bude môcť Slovensko čerpať financie až do roku 2023, je z hľadiska počtu eurofondových projektov najúspešnejší Prešovský kraj (viac ako 1 600 projektov). Naopak, najmenej projektov bolo realizovaných v Trnavskom samosprávnom kraji.

Treba však povedať, že počet projektov je do veľkej miery závislí od podmienok samotných grantových výziev. Nie všetky sú určené pre celé Slovensko. Najmenej rozvinuté regióny sú podporované vo výrazne vyššej miere. V uplynulom programovom období bolo na celom území Slovenska zrealizovaných viac ako 10 000 projektov spolufinancovaných z eurofondov.

Grantový radar

Nezmeškajte žiadnu novú výzvu!

Aktivovať radar

Všetky eurofondové projekty v novej interaktívnej platforme

V marci 2022 predstavila Európska komisia zaujímavú platformu s názvom Kohesio, ktorá v prehľadnej forme dokumentuje všetky zrealizované projekty. Kohesio prináša informácie o konkrétnych projektoch financovaných z európskej kohéznej politiky, ktoré boli doteraz dostupné iba národným riadiacim orgánom.

Portál funguje veľmi jednoducho. Na interaktívnej mape si vyberiete samosprávny kraj a následne aj konkrétnu obec či mesto. Na obrazovke sa vám zobrazí zoznam projektov. Z informácií sa dozviete, čo bolo predmetom projektu, kedy začal a skončil, aký vysoký bol rozpočet projektu a koľko peňazí bolo použitých z fondov EÚ.

Celkovo sú na platforme zhromaždené všetky informácie o viac ako 1,5 milióna projektoch financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézneho fondu (KF) a Európskeho sociálneho fondu (ESF) vo všetkých 27 členských štátoch EÚ.

Na stránke sa dajú v interaktívnej mape hľadať projekty podľa regiónov, prijímateľov, či jednotlivých sektorov a politických priorít politiky súdržnosti EÚ. Platforma takisto dokáže presmerovať aj na detailnejšie popisy eurofondových projektov s informáciami o stave ich implementácie.

Komisia bude v spolupráci s riadiacimi orgánmi pokračovať v rozvoji platformy Kohesio, ktorá bude zahŕňať aj projekty z nového programového obdobia 2021 – 2027.

projekty mesta a obce

Chceli by ste sa poradiť o vašom projekte s expertmi?

Potrebujete pomôcť s vypracovaním projektovej žiadosti?

Kontaktujte nás na ahoj@grantexpert.sk