PLÁN OBNOVY ZELENÉ DOTÁCIE
6.9.2023

Získajte dotácie na výstavbu nabíjacích staníc pre elektromobily

Vďaka novej výzve z Plánu obnovy môžu podnikatelia získať dotácie na výstavbu nabíjacích staníc pre elektromobily. Na výzvu je vyčlenených viac ako 6 miliónov eur. Podporené budú projekty na budovanie nabíjacích bodov AC 11+ kW a DC 50+ kW.

Dotácia na nabíjacie stanice pre podnikateľov aj samosprávy

Táto grantová výzva je určená pre fyzické aj právnické osoby v Slovenskej republike, ktoré sú zaregistrované v Obchodnom registri SR alebo podnikajú na základe živnostenského oprávnenia alebo iného osobitného predpisu. Z Plánu obnovy bola už skôr vyhlásená podobná výzva, ktoré bola zameraná práve na podporu samospráv. Aj túto výzvu nájdete v našej databáze grantov.

Aktuálna výzva pre podnikateľov platí pre celé územie Slovenska a o financie sa teda môžu uchádzať žiadatelia zo všetkých krajov. Alokácia finančných prostriedkov pre je rozdelená na základe veľkosti oprávnených nákladov investície do dvoch kategórií:

A. Malé žiadosti, ktoré majú oprávnené náklady v rozmedzí od 24 000 € do 119 999,99 €, majú indikatívnu alokáciu vo výške 3 000 000 €.

B. Veľké žiadosti, ktoré majú oprávnené náklady vo výške 120 000 € alebo viac, majú indikatívnu alokáciu vo výške 3 084 500 €.

Všetko o aktuálnych dotáciách na budovanie nabíjacích staníc pre elektromobily sa dozviete aj na našom WEBINÁRI.

Grantový radar

Chcem dostávať informácie o nových grantoch?

Mám záujem

Ako podať žiadosť?

Žiadosti o granty sa majú podávať prostredníctvom Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy (ISPO), ktorý umožňuje registráciu žiadateľa a následné podanie žiadosti. Po zaregistrovaní žiadateľ vyplní žiadosť a nahrá všetky povinné prílohy priamo v systéme. Žiadosti musia byť podané v elektronickej forme a súvisiaci sumár žiadosti musí byť doručený v elektronickej schránke vykonávateľa v stanovenom termíne.

Podnikatelia majú možnosť podávať žiadosti kedykoľvek počas obdobia výzvy, pričom termíny uzávierok hodnotiacich kôl sú stanovené na 30. septembra 2023, 31. decembra 2023 a 31. marca 2024, s možnosťou ďalších kôl v prípade potreby.

Vybrané podmienky výzvy

Oprávnené projekty sú obmedzené na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá (nabíjacích bodov AC 11+ kW, nabíjacích bodov DC 50+ kW a ich kombinácie). Finančná podpora sa poskytuje vo forme refundácie a môže dosiahnuť najviac 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

Oprávnenými výdavkami sú investičné náklady vynaložené prijímateľom pomoci v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu na:

A) náklady na samotnú nabíjaciu infraštruktúru, elektrických alebo iných komponentov, vrátane výkonových transformátorov potrebných na pripojenie nabíjacej infraštruktúry do siete alebo k miestnej jednotke na výrobu alebo skladovanie elektrickej energie;

B) náklady na súvisiace technické zariadenia, stavebné práce, pozemné alebo cestné úpravy, inštaláciu a náklady na získanie súvisiacich povolení. 

Potrebujete pomôcť s projektom? Napíšte nám prostredníctvom TEJTO STRÁNKY.