DIGITALIZÁCIA PODNIKATELIA
18.7.2023

Projekt Valida – automatické biznis poradenstvo pre firmy

Pilotná verzia projektu Valida, ktorý vytvorili naši kolegovia z Centire, je spustená. Cieľom projektu bolo vytvoriť automatizovaného podnikateľského poradcu a priniesť užitočné informácie, ktoré pomôžu zlepšiť konkurencieschopnosť vašej firmy a umožnia vám rýchlejšie overiť vašich partnerov alebo zákazníkov. Vďaka dátam z Validy si napríklad dokážete overiť  či spĺňate základné formálne kritériá pre získanie grantu alebo či nie ste podnikom v ťažkostiach.

Podnikateľské rozhodnutia na základe dát

Bez ohľadu na veľkosť firmy, dáta majú v dnešnom svete pre podnikateľov obrovský význam. Prieskumy a štatistiky potvrdzujú, že drvivá väčšina firiem dáta v nejakej forme využíva. Dôležité je chápať, ktoré dáta sú pre vás kľúčové.

Nestrácajte čas pri hľadaní informácii o firme na internete a v rôznych registroch.

Valida využíva pokročilé technológie na spracovanie veľkého množstva verejne dostupných dát z viac ako 30 dátových zdrojov. Následne tieto dáta analyzuje a interpretuje v prehľadnej a ľahko zrozumiteľnej forme.

Služby, ktoré pomáhajú firmám

Súčasťou projektu Valida bude množstvo samostatných služieb, ktoré však budú pribúdať postupne. V pilotnej verzii Validy nájdete okrem spomenutého „overenia oprávnenosti pre získanie grantu“ aj ďalšie služby: Vizitku firmy, Porovnávač finančných ukazovateľov a službu Test podniku v ťažkostiach.

Vizitka firmy

Chcete získať rýchly obraz o hospodárení firmy? Vo Vizitke firmy sa dozviete všetky dôležité informácie, pomocou ktorých viete jednoducho a rýchlo zhodnoť úspešnosť a výkonnosť firmy.

Porovnávač finančných ukazovateľov

Chcete získať rýchly obraz o hospodárení firmy? Vo Vizitke firmy sa dozviete všetky dôležité informácie, pomocou ktorých viete jednoducho a rýchlo zhodnoť úspešnosť a výkonnosť firmy.

Test podniku v ťažkostiach

Test podniku v ťažkostiach predstavuje samostatnú službu, ktorá je okrem iného dôležitá aj pre všetkých potenciálnych žiadateľov o granty a dotácie. Služba slúži na jednoduché overenie stavu podniku pri žiadosti o grant. Podnik v ťažkostiach totiž nemôže získať dotácie z eurofondov ani plánu obnovy či ďalších zdrojov.

Veríme, že budete milo prekvapení, aké zaujímavé informácie o firme môžeme získavať prostredníctvom správneho spracovania a analýzy dostupných údajov. Viac informácii o projekte sa dozviete priamo na webe www.valida.sk